Otwarte Zasoby Edukacyjne
Szukaj, twórz, dziel się

Przewodnik online

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych (OZE)

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych został po raz pierwszy opracowany w 2010 roku, a w następnych latach był uzupełniany, poprawiany i rozbudowywany. Doczekał się pięciu wydań. Kiedy po raz kolejny stanęliśmy przed wyzwaniem zaktualizowania go, uznaliśmy, że nie chcemy przygotowywać jego następnej, udoskonalonej wersji. Bogatsi o wieloletnie doświadczenia w pracy z nauczycielami szkolnymi i akademickimi oraz edukatorami, zdecydowaliśmy się przygotować Przewodnik od nowa. Zależało nam, żeby był on nie tylko zbiorem wiedzy o Otwartych Zasobach Edukacyjnych, ale właśnie przewodnikiem — pokazującym, jak korzystać z OZE w zależności od charakteru konkretnych zasobów i różnych sytuacji edukacyjnych.

down

Podstawą idei Otwartych Zasobów Edukacyjnych jest dzielenie się i współpraca. Dlatego w Przewodniku piszemy nie tylko o tym, jak używać OZE, ale też, jak je świadomie współtworzyć. Tę zmianę w myśleniu o pracy z Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi chcieliśmy podkreślić, nadając Przewodnikowi nowy tytuł: Otwarte Zasoby Edukacyjne. Szukaj, twórz, dziel się. Zależało nam, aby przygotowana przez nas publikacja była pomocna wszystkim, którzy zajmują się edukacją — nauczycielom szkolnym i akademickim oraz edukatorom w najszerszym rozumieniu tego terminu. Mamy więc nadzieję, że każda osoba zainteresowana otwartością w edukacji znajdzie w nim praktyczne informacje na temat korzystania z otwartych materiałów oraz wzbogacania ich zasobów.

Autorzy: Aleksandra Czetwertyńska, Karolina Grodecka, Katarzyna Górkiewicz, Kamil Śliwowski, Katarzyna Werner
Licencja: CC BY-SA
5 wydań: 2019, 2014, 2012, 2011, 2010
Pomoc w szukaniu,
tworzeniu, dzieleniu się
Dla wszystkich,
którzy zajmują się edukacją

Czym jest KOED?

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działajjących w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych. Koalicja powstała 27 listopada 2008 roku dzięki porozumieniu czterech instytucji reprezentujących edukację i naukę: Fundację Nowoczesna Polska, ICM UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. W ciągu dziesięciu lat działalności do Koalicji dołączały kolejne organizacje i instytucje — dziś współtworzy ją 39 koalicjantów. Koalicja jest grupą odpowiedzialną za kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce. Organizuje konferencje, seminaria i warsztaty, które mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w otwarte projekty i tworzenie otwartych treści edukacyjnych. Warto zaznaczyć, że Koalicja działa także aktywnie na szczeblu rządowym, podejmując szereg działań w kierunku uświadomienia i przekonania władz, że wspieranie otwartej edukacji i otwartych zasobów owocuje wspólną korzyścią.

down

Przez 10 lat działalności Koalicja przysłużyła się do upowszechnienia pojęć otwarte zasoby edukacyjne, domena publiczna i dozwolony użytek. KOED angażował się w prace przy e-podręcznikach, przygotowywał opinie i analizy prawne oraz stworzył bazę materiałów i publikacji edukacyjnych oraz prawno-autorskich (koed.org.pl/pl/publikacje-koed). KOED to także działania poszczególnych organizacji i instytucji, którym zależy na budowaniu dobra wspólnego i wspieraniu edukacji, kultury i nauki. O działaniach koalicjantów można przeczytać na stronie: koed.org.pl/pl/projekty-koalicjantow.

KOED

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative-Commons Uznanie Autorstwa - na tych samych warunkach 4.0

Publikacja przygotowana przez Koalicję Otwartej Edukacji dzięki wsparciu Open Society Institute

Autorzy publikacji:
Aleksandra Czetwertyńska, Karolina Grodecka, Katarzyna Górkiewicz, Kamil Śliwowski, Katarzyna Werner

obsługa strony:
Karolina Grodecka. Michał Oczko
Projekt graficzny: Nicola Cholewa
Redakcja: Aleksandra Sekuła
Wsparcie projektu: Katarzyna Górkiewicz