plen

Opinie i stanowiska

Zachowujemy czujność w kwestiach prawa i otwartości. Reagujemy na każdy projekt ustawy czy rozporządzenia, który dotyczy regulacji związanych z dostępem do wiedzy. Przygotowujemy opinie, stanowiska i rekomendacje w kluczowych sprawach związanych z prawem autorskim, edukacją, nauką i kulturą, a nasi prawnicy przygotowują analizy prawne, które staramy się forsować na korzyść otwartych rozwiązań.

OPINIE, STANOWISKA, REKOMENDACJE

 1. Stanowisko KOED ws. rozporządzeń do Ustawy 2.0, wrzesień 2018 [link]
 2. Opinia KOED nt projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, maj 2017 [link]
 3. Stanowisko KOED nt stanowiska rządu RP ws unijnej reformy prawa autorskiego, kwiecień 2017 [link]
 4. Rekomendacje na temat tworzenia e-zasobów dla MEN, ORE i MR, listopad 2016 [link]
 5. Stanowisko KOED ws Europejskiej reformy prawa autorskiego, październik 2016, [link]
 6. Opinia KOED ws Projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki, sierpień 2016 [link]
 7. Opinia KOED w sprawie projektu Rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, lipiec 2016 [link]
 8. List KOED do MEN w sprawie kontynuacji programu e-podręczników, luty 2016 [link]
 9. Stanowisko KOED w sprawie podręcznika MEN dla trzecioklasistów, luty 2016 [link]
 10. Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji w sprawie drugiej części darmowego podręcznika dla drugoklasistów, marzec 2015 [link]
 11. Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji w sprawie mechanizmów licencjonowania treści chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, styczeń 2015 [link]
 12. Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji w sprawie projektu zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, listopad 2014 [link]
 13. Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji ws Planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, wrzesień 2014 [link]
 14. Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji ws założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, czerwiec 2014 [link]
 15. Informacja po wizycie KOED w MEN ws elementarza dla pierwszoklasistów, czerwiec 2014 [link]
 16. List otwarty do posłów ws otwartej edukacji, maj 2014 [link]
 17. Podręczniki w projekcie ustawy o systemie oświaty – komentarz KOED, marzec 2014 [link]
 18. Stanowisko KOED ws unijnej reformy prawa autorskiego, marzec 2014 [link]
 19. Pytania KOED do MEN o nowy podręcznik dla pierwszoklasistów, luty 2014 [link]
 20. Stanowisko KOED ws przepisów karnych w prawie autorskim (w odpowiedzi na kwestie przedstawione na Forum Prawa Autorskiego MKIDN), luty 2014 [link]
 21. Stanowisko KOED  w konsultacjach MKiDN dotyczących reformy prawa autorskiego, styczeń 2014 [link]
 22. Stanowisko w sprawie programu Polska Cyfrowa, 2013 [link]
 23. Stanowisko KOED ws konkursu grantowego MAiC na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”, 2013 [link]
 24. Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu – stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji, 2013 [link]
 25. Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji ws projektu założeń ustawy o otwartych zasobach publicznych, 2013 [link]
 26. Projekt nowelizacji Ustawy o zasadach finansowania nauki – stanowisko KOED, 2012 [link]
 27. Stanowisko ws (Nie)otwartej Licencji edukacyjnej MKiDN i Instytutu Książki, 2012 [link]
 28. List Koalicji Otwartej Edukacji do Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i wolnego dostępu do nauki (open access), 2012 [link]
 29. List Koalicji Otwartej Edukacji do Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws zasad przyjętych w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki przy finansowaniu działalności upowszechniającej naukę oraz w programie Index Plus, 2012 [link]
 30. List Koalicji Otwartej Edukacji do Darii Lipińskiej-Nałęcz, podsekretarz stanu MNiSW ws upowszechniania zasobów nauki, 2012 [odt]
 31. Tworzenie metadanych nie jest aktem twórczym: Stanowisko KOED oraz list od MKiDN ws Europeany i CC Zero, 2012 [link]
 32. Drugie stanowisko KOED ws programu Cyfrowa Szkoła, 2012 [link]
 33. Opinia Koalicji ws przyjętego programu Cyfrowa Szkoła, 2012 [link]
 34. Cyfrowa Szkoła – rekomendacje Koalicji ws komponentu e-podręczniki [link]
 35. Stanowisko Koalicji ws Programu Dziedzictwo Cyfrowe, 2012 [link]
 36. List Koalicji Otwartej Edukacji do Instytutu Książki w sprawie praw do twórczości Janusza Korczaka, 2012 [link]
 37. Cyfrowa Szkoła – stanowisko KOED, 2012 [link]
 38. Stanowisko niektórych organizacji z KOED ws ACTA, 2012 [link]
 39. Stanowisko w sprawie definicji Domeny publicznej wg NINA w Wieloletnim Programie Rządowym Kultura +, 2012 [link]
 40. Opinia w sprawie e-podręczników, 2011
 [link]
 41. Opinia o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej
, 2011 [link]
 42. Opinia w sprawie projektu dyrektywy UE dot. dzieł osieroconych i strategii IPR, 2011 [link]
 43. Uwagi na temat ustawy o dostępie do informacji publicznej, 2011 [link]
 44. Zalecenia dla portalu Scholaris, 2011 [link]
 45. Stanowisko w sprawie programu Polska Cyfrowa, 2011 [link]
 46. Stanowisko w sprawie Paktu dla kultury
, 2011 [link]
 47. Odpowiedź na ankietę MKiDN w sprawie zasad ochrony praw autorskich, 2011 [link]
 48. Stanowisko w sprawie Programu MKiDN – Czasopisma, 2011 [link]
 49. Rekomendacje otwartości dla świata nauki, 2010 [link]
 50. Rekomendacja dotycząca reguł otwartości publikacji dla organizacji pozarządowych, 2010 [link]
 51. Stanowisko na temat strony kula.gov.pl, 2009 [link]
 52. Stanowisko w sprawie “Dzienniczka” siostry Faustyny Kowalskiej, 2009 [link]
 53. Rekomendacje COMMUNIA dotyczące dostępność, użytkowania, przetwarzania treści i danych sektora publicznegoprzetłumaczone na zlecenie Koalicji Otwartej Edukacji zostało przygotowane tłumaczenie 41 rekomendacji [pobierz]

ANALIZY PRAWNE

 1. Analiza na temat dozwolonego użytku, 2011 [link]
 2. Analiza Creative Commons Zero w polskim prawie, 2011 [link]
 3. Analiza nt utworów osieroconych
, 2011 [link]
 4. Analiza praw uczelni do publikacji swoich pracowników i studentów, 2011 [link]