Członkowie koalicji  < >
Fundacja Culture Shock
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Fundacja Aktywizacja
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
Fundacja Liternet
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
Stowarzyszenie EBIB
Fundacja Otwórz się
Małopolski Instytut Kultury
Muzeum Historii Polski
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Uniwersytet Łódzki
Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Fundacja Kolonia Artystów
Fundacja Orange
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stowarzyszenie Otwarte!
Europejskie Centrum Solidarności
Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW „KLIO”
Instytut Kultury Polskiej UW
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Nowe Media
Polska Grupa Użytkowników Linuxa
Instytut Kultury Miejskiej
Obywatele nauki
Fundacja Szkoła z Klasą
Stowarzyszenie Bibliosfera
Collegium Artium
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wikimedia Polska
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Fundacja Nowoczesna Polska
Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
Instytut Slawistyki PAN

Obchody Dnia Domeny Publicznej 2017 – Kraków | Warszawa
9 stycznia 2017

Każdego roku, wraz z pierwszym dniem stycznia, do domeny publicznej przechodzi dorobek kolejnych twórców. Powiększanie się tego zbioru powszechnie dostępnej wiedzy i kultury – naszego wspólnego dziedzictwa – świętujemy co roku podczas Dnia Domeny Publicznej. Na tegoroczne świętowanie zapraszamy do Warszawy (17 stycznia) i Krakowa (20 stycznia). Przygotowaliśmy dla Was ciekawe warsztaty, które odbędą się w Laboratorium Cyfrowej Humanistyki UW w Warszawie, w Bunkrze Sztuki oraz prezentacje   WIĘCEJ  

Facebook     Facebook

Lista twórców w domenie publicznej od 2017 r.
13 grudnia 2016

1 stycznia 2017 do domeny publicznej przechodzi twórczość kolejnych znanych osób. Lista wszystkich twórców do pobrania tutaj. Listę przygotował dr Wojciech Sachwanowicz z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.


Wśród twórców literatury to przede wszystkim twórczość Herberta George’a Wellsa jednego z pionierów gatunku science fiction. Jego Wehikuł czasu w styczniu będzie dostępny na Wolnych Lekturach.

Zasoby domeny publicznej zasili także tłumaczenie Przygód dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej Jaroslava Haška autorstwa Pawła Hulka-Laskowskiego – już wkrótce na Wolnych Lekturach.

Wśród znanych postaci, których twórczość stanie się publicznym zasobem w 2017 będą również:

  • Józef Mehoffer – polski malarz, witrażysta, grafik, jeden z najbardziej wyrazistych przedstawicieli Młodej Polski,
  • László Moholy-Nagy – węgierski malarz, fotograf, projektant, producent filmowy, teoretyk, profesor Bauhausu.
  • Gertrude Stein – amerykańska powieściopisarka, poetka i feministka. Miała wpływ na rozwój modernistycznej sztuki i literatury.

Wkrótce zamieścimy  również informacje o nadchodzących obchodach Dnia Domeny Publicznej.

Lista wszystkich twórców, którzy z dniem 1 stycznia 2017 roku przejdą do domeny publicznej do pobrania tutaj.

Broszura: Prawo autorskie w edukacji – jak unikać naruszeń?
29 listopada 2016

Zrzut ekranu 2016-11-29 o 13.44.40 Kto może korzystać z dozwolonego użytku edukacyjnego? Na czym polega cel edukacyjny? Czy w sieci istnieją egzemplarze? Jak i kiedy działa prawo cytatu?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w zaktualizowanej wersji broszury wydanej po raz pierwszy w 2015 roku Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń omawia najważniejsze elementy tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego, tj. przepisów regulujących korzystanie z chronionych utworów w działalności edukacyjnej.

Broszura uwzględnia stan prawny na 2016 rok. Dr Krzysztof Siewicz w przystępny sposób interpretuje zapisy art. 27, 28  i 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Wyjaśnia na czym polega dozwolony użytek edukacyjny, z jakimi swobodami i ograniczeniami się wiąże.

Broszura do pobranie w formacie PDF, ePUBTXT.

Rekomendujemy rozwiązania dla e-zasobów dla MEN, ORE i MR
9 listopada 2016

Koalicja Otwartej Edukacji od lat wspiera polski rząd we wdrażaniu standardów otwartości przy tworzeniu zasobów edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Doceniamy fakt, że projekt e-podręczników jest kontynuowany i że w ramach ogłoszonych konkursów „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój” oraz “Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych” powstają dalsze zasoby edukacyjne, udostępniane w sposób otwarty. Doceniamy również to, że Ministerstwo Rozwoju przyjęło “Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, zawierające wymagania dotyczące otwartości zasobów, które stosują się także do programu POWER.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że wdrożenie tych wytycznych i wypracowanych wcześniej standardów otwartości jest we wspomnianych wyżej konkursach grantowych niepełne. Z tego powodu do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Rozwoju wysłaliśmy rekomendacje dotyczące materiałów multimedialnych (e-zasobów) tworzonych w tych konkursach.

Rekomendacje obejmują kwestie prawne, metodyczne, technologiczne, finansowe i organizacyjne.   WIĘCEJ  

Tydzień Otwartej Nauki 2016 multimedialnie
25 października 2016

W Tygodniu Otwartej Nauki w całej Polsce odbywają się różne wydarzenia mające wspólny cel – promowanie i edukowanie na temat otwartej nauki, otwartego dostępu do wyników badań naukowych, artykułów naukowych i baz danych. Tegoroczne obchody Tygodnia na całym świecie są realizowane pod hasłem przewodnim Open in Action!   WIĘCEJ