Członkowie koalicji  < >
Stowarzyszenie EBIB
Fundacja Nowoczesna Polska
Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW „KLIO”
Stowarzyszenie Bibliosfera
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Polska Grupa Użytkowników Linuxa
Fundacja Nowe Media
Uniwersytet Łódzki
Fundacja Liternet
Europejskie Centrum Solidarności
Instytut Slawistyki PAN
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Stowarzyszenie Otwarte!
Fundacja Orange
Muzeum Historii Polski
Obywatele nauki
Instytut Kultury Miejskiej
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Fundacja Kolonia Artystów
Instytut Kultury Polskiej UW
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Collegium Artium
Fundacja Culture Shock
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Małopolski Instytut Kultury
Fundacja Aktywizacja
Fundacja Otwórz się
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
Wikimedia Polska

Prawo panoramy – publiczne konsultacje
9 maja 2016

Ruszyły publiczne konsultacje w sprawie tzw. prawa panoramy – czyli prawa do publikowania fotografii utworów wystawionych przy drogach publicznych bez konieczności uzyskiwania zgód ze strony właścicieli praw do tych utworów. Formularz konsultacyjny może wypełnić każdy, kto chce w imieniu instytucji lub jako osoba prywatna. Im więcej osób wypełni w kierunku zachowania tego prawa – tym większa szansa, że Komisja Europejska będzie skłonna   WIĘCEJ  

Facebook     Facebook

Raport NIK „Digitalizacja Dóbr Kultury w Polsce” – opinia KOED
25 kwietnia 2016  , , ,

W kwietniu bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport zatytułowany DIGITALIZACJA DÓBR KULTURY W POLSCE, który dotyczy postępów digitalizacji w naszym kraju. Jako organizacja, której członkami są m.in. instytucje nauki i kultury uważamy, że jest bardzo ważnym dokumentem analizującym wnikliwie wieloletni Program Rządowy „Kultura+”. Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., a realizowany jest przez NinA – Narodowy Instytut Audiowizualny – państwową instytucję kultury, której organizatorem jest MKiDN. NInA została Operatorem Priorytetu „Digitalizacja” WPR  „Kultura+”.   WIĘCEJ  

Raport nt uwarunkowań i szans rozwoju OZE w Polsce

OZE-szanse-uwarunkowaniaCentrum Cyfrowe opublikowało najnowszy raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju, w którym została przeanalizowana sytuację otwartych zasobów w Polsce

Autorzy dołożyli starań, aby uchwycić dynamikę zmian, jakie w związku z pojawianiem się coraz większej liczby otwartych zasobów edukacyjnych przechodzi polska szkoła i opisanie tych zmian w szerokim kontekście.

Celem raportu jest zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych oraz analiza uwarunkowań ich powstawania i rozwoju w polskim systemie oświaty, z uwzględnieniem czterech wymiarów: ekonomicznego, prawnego, infrastrukturalnego i związanego z systemem nauczania. W raporcie przedstawiono również rekomendacje skierowane do podmiotów publicznych, ale także do samych szkół, wskazujące możliwe kierunki zmian nadających otwartości w edukacji większy priorytet.

Pobierz raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju.

 

 

Efekty pierwszego hakatonu Otwartych Zasobów Edukacyjnych

W trakcie Tygodnia Otwartej Edukacji 2016 odbył się w Katowicach pierwszy hakaton Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Grupa 25 nauczycieli spotkała się by dyskutować na temat korzystania z zasobów dostępnych w sieci i wiążących się tym problemów, aby następnie przystąpić do aktywnego tworzenia otwartych treści, z których inni nauczyciele będą mogli dowolnie korzystać.

Hakaton był swojego rodzaju eksperymentem z tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych grupowo, na żywo, z wsparciem projektantów, grafików, bibliotekarzy. Co udało się w rezultacie osiągnąć? Bardzo dużo. Przede wszystkim, powstały otwarte zasoby edukacyjne w postaci gier i poradników dla innych nauczycieli do łatwego wykorzystania w ich codziennej pracy. Zasoby powstały w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, którzy współpracowali ze sobą konstruktywnie – ucząc się od siebie i dzieląc doświadczeniem. Założeniem było, aby opracowywane materiały powstały w oparciu o już istniejące OZE.   WIĘCEJ  

Pytamy MNiSW o otwarty dostęp
6 kwietnia 2016

Koalicja Otwartej Edukacji zwróciła się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z pytaniem o dalsze kroki MNiSW w realizacją zapisów zawartych w dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce.

Dokument kierunkowy, przyjęty przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 października 2015 r., określa strategiczne cele i definiuje zalecenia dla uczelni, jednostek naukowych, instytucji finansujących badania, wydawców czasopism naukowych oraz dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komisja Europejska opublikowała raport Access to and Preservation of Scientific Information in Europe, w którym przedstawia stan wdrożenia zaleceń KE z 2012 roku w poszczególnych krajach Unii. Według danych KE Polska znajduje się wśród krajów, które nie wprowadziły obowiązku udostępniania treści naukowych w żadnej formie, podobnie jak Chorwacja, Słowacja, Czechy, Estonia i Rumunia. Jest również wymieniona wśród krajów, które nie prowadzą żadnej polityki dotyczącej dostępu do danych badawczych.   WIĘCEJ