Członkowie koalicji  < >
Instytut Kultury Polskiej UW
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
Stowarzyszenie Otwarte!
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Fundacja Szkoła z Klasą
Fundacja Nowoczesna Polska
Europejskie Centrum Solidarności
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
Fundacja Culture Shock
Fundacja Aktywizacja
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
Stowarzyszenie EBIB
Fundacja Liternet
Wikimedia Polska
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Collegium Artium
Fundacja Nowe Media
Polska Grupa Użytkowników Linuxa
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Instytut Kultury Miejskiej
Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW „KLIO”
Fundacja Otwórz się
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Fundacja Kolonia Artystów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Łódzki
Instytut Slawistyki PAN
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Małopolski Instytut Kultury
Muzeum Historii Polski
Fundacja Orange
Obywatele nauki
Stowarzyszenie Bibliosfera

Broszura: Prawo autorskie w edukacji – jak unikać naruszeń?
29 listopada 2016

Kto może korzystać z dozwolonego użytku edukacyjnego? Na czym polega cel edukacyjny? Czy w sieci istnieją egzemplarze? Jak i kiedy działa prawo cytatu? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w zaktualizowanej wersji broszury wydanej po raz pierwszy w 2015 roku Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń omawia najważniejsze elementy tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego, tj. przepisów regulujących korzystanie z chronionych utworów w działalności edukacyjnej. Broszura uwzględnia stan   WIĘCEJ  

Facebook     Facebook

Rekomendujemy rozwiązania dla e-zasobów dla MEN, ORE i MR
9 listopada 2016

Koalicja Otwartej Edukacji od lat wspiera polski rząd we wdrażaniu standardów otwartości przy tworzeniu zasobów edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Doceniamy fakt, że projekt e-podręczników jest kontynuowany i że w ramach ogłoszonych konkursów „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój” oraz “Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych” powstają dalsze zasoby edukacyjne, udostępniane w sposób otwarty. Doceniamy również to, że Ministerstwo Rozwoju przyjęło “Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, zawierające wymagania dotyczące otwartości zasobów, które stosują się także do programu POWER.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że wdrożenie tych wytycznych i wypracowanych wcześniej standardów otwartości jest we wspomnianych wyżej konkursach grantowych niepełne. Z tego powodu do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Rozwoju wysłaliśmy rekomendacje dotyczące materiałów multimedialnych (e-zasobów) tworzonych w tych konkursach.

Rekomendacje obejmują kwestie prawne, metodyczne, technologiczne, finansowe i organizacyjne.   WIĘCEJ  

Tydzień Otwartej Nauki 2016 multimedialnie
25 października 2016

W Tygodniu Otwartej Nauki w całej Polsce odbywają się różne wydarzenia mające wspólny cel – promowanie i edukowanie na temat otwartej nauki, otwartego dostępu do wyników badań naukowych, artykułów naukowych i baz danych. Tegoroczne obchody Tygodnia na całym świecie są realizowane pod hasłem przewodnim Open in Action!   WIĘCEJ  

Jak kodować z użyciem OZE? Krótki przewodnik na Tydzień Kodowania
21 października 2016

5752191166_5d28e6ce39_zSpecjalnie z okazji trwającego Tygodnia Kodowania przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik: „Nauka kodowania z otwartych zasobów edukacyjnych”.

Znajdziecie w nim odpowiedzi na pytanie, od czego zacząć naukę kodowania oraz gdzie i z kim się uczyć. Zebraliśmy dla Was zestaw linków do stron, na których znajdziecie materiały edukacyjne oraz webinaria, ale także namiary na społeczności organizujące spotkania i warsztaty.

W przygotowaniu przewodnika pomogła nam Karolina Żelazowska, pedagog wczesnej edukacji, nauczycielka, trenerka,  koordynatorka oraz moderatorka. Dziękujemy!

 

Europejska reforma prawa autorskiego – stanowisko KOED
12 października 2016

MKiDN uruchomiło konsultacje ws. europejskiej reformy prawa autorskiego. Jak już sygnalizowaliśmy na naszym blogu, proponowane zapisy  są bardzo szkodliwe dla edukacji. Przygotowaliśmy  stanowisko, które zostało wysłane do resortu kultury jako wspólne głos 37 organizacji zrzeszonych w Koalicji.
Komisja Europejska zaskoczyła nas swoją zachowawczą postawą, a nawet wycofaniem się z wcześniejszych zapowiedzi. Pod pewnymi względami Dyrektywa, gdyby weszła w życie w obecnej postaci, oznaczałaby pogorszenie stanu prawnego z punktu widzenia indywidualnych użytkowników oraz instytucji działających w imię interesu publicznego. Apelujemy do polskiego rządu o wsparcie rozszerzenia reformy o wskazane poniżej kwestie tak, aby wykorzystać tę szansę na dostosowanie prawa autorskiego do ery cyfrowej.