Członkowie koalicji  < >
Instytut Kultury Polskiej UW
Muzeum Historii Polski
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Polska Grupa Użytkowników Linuxa
Fundacja Nowe Media
Stowarzyszenie Bibliosfera
Stowarzyszenie Otwarte!
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Orange
Collegium Artium
Fundacja Culture Shock
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Wikimedia Polska
Europejskie Centrum Solidarności
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie EBIB
Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Instytut Slawistyki PAN
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Małopolski Instytut Kultury
Obywatele nauki
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Fundacja Otwórz się
Fundacja Liternet
Instytut Kultury Miejskiej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Fundacja Nowoczesna Polska
Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW „KLIO”
Uniwersytet Łódzki
Fundacja Aktywizacja
Fundacja Kolonia Artystów
Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska

Prawo panoramy – publiczne konsultacje
9 maja 2016

Ruszyły publiczne konsultacje w sprawie tzw. prawa panoramy – czyli prawa do publikowania fotografii utworów wystawionych przy drogach publicznych bez konieczności uzyskiwania zgód ze strony właścicieli praw do tych utworów. Formularz konsultacyjny może wypełnić każdy, kto chce w imieniu instytucji lub jako osoba prywatna. Im więcej osób wypełni w kierunku zachowania tego prawa – tym większa szansa, że Komisja Europejska będzie skłonna   WIĘCEJ  

Facebook     Facebook

Raport NIK „Digitalizacja Dóbr Kultury w Polsce” – opinia KOED
25 kwietnia 2016  , , ,

W kwietniu bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport zatytułowany DIGITALIZACJA DÓBR KULTURY W POLSCE, który dotyczy postępów digitalizacji w naszym kraju. Jako organizacja, której członkami są m.in. instytucje nauki i kultury uważamy, że jest bardzo ważnym dokumentem analizującym wnikliwie wieloletni Program Rządowy „Kultura+”. Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., a realizowany jest przez NinA – Narodowy Instytut Audiowizualny – państwową instytucję kultury, której organizatorem jest MKiDN. NInA została Operatorem Priorytetu „Digitalizacja” WPR  „Kultura+”.   WIĘCEJ  

Raport nt uwarunkowań i szans rozwoju OZE w Polsce

OZE-szanse-uwarunkowaniaCentrum Cyfrowe opublikowało najnowszy raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju, w którym została przeanalizowana sytuację otwartych zasobów w Polsce

Autorzy dołożyli starań, aby uchwycić dynamikę zmian, jakie w związku z pojawianiem się coraz większej liczby otwartych zasobów edukacyjnych przechodzi polska szkoła i opisanie tych zmian w szerokim kontekście.

Celem raportu jest zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych oraz analiza uwarunkowań ich powstawania i rozwoju w polskim systemie oświaty, z uwzględnieniem czterech wymiarów: ekonomicznego, prawnego, infrastrukturalnego i związanego z systemem nauczania. W raporcie przedstawiono również rekomendacje skierowane do podmiotów publicznych, ale także do samych szkół, wskazujące możliwe kierunki zmian nadających otwartości w edukacji większy priorytet.

Pobierz raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju.

 

 

Efekty pierwszego hakatonu Otwartych Zasobów Edukacyjnych

W trakcie Tygodnia Otwartej Edukacji 2016 odbył się w Katowicach pierwszy hakaton Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Grupa 25 nauczycieli spotkała się by dyskutować na temat korzystania z zasobów dostępnych w sieci i wiążących się tym problemów, aby następnie przystąpić do aktywnego tworzenia otwartych treści, z których inni nauczyciele będą mogli dowolnie korzystać.

Hakaton był swojego rodzaju eksperymentem z tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych grupowo, na żywo, z wsparciem projektantów, grafików, bibliotekarzy. Co udało się w rezultacie osiągnąć? Bardzo dużo. Przede wszystkim, powstały otwarte zasoby edukacyjne w postaci gier i poradników dla innych nauczycieli do łatwego wykorzystania w ich codziennej pracy. Zasoby powstały w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, którzy współpracowali ze sobą konstruktywnie – ucząc się od siebie i dzieląc doświadczeniem. Założeniem było, aby opracowywane materiały powstały w oparciu o już istniejące OZE.   WIĘCEJ  

Pytamy MNiSW o otwarty dostęp
6 kwietnia 2016

Koalicja Otwartej Edukacji zwróciła się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z pytaniem o dalsze kroki MNiSW w realizacją zapisów zawartych w dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce.

Dokument kierunkowy, przyjęty przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 października 2015 r., określa strategiczne cele i definiuje zalecenia dla uczelni, jednostek naukowych, instytucji finansujących badania, wydawców czasopism naukowych oraz dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komisja Europejska opublikowała raport Access to and Preservation of Scientific Information in Europe, w którym przedstawia stan wdrożenia zaleceń KE z 2012 roku w poszczególnych krajach Unii. Według danych KE Polska znajduje się wśród krajów, które nie wprowadziły obowiązku udostępniania treści naukowych w żadnej formie, podobnie jak Chorwacja, Słowacja, Czechy, Estonia i Rumunia. Jest również wymieniona wśród krajów, które nie prowadzą żadnej polityki dotyczącej dostępu do danych badawczych.   WIĘCEJ