Członkowie koalicji  < >
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Fundacja Nowoczesna Polska
Instytut Kultury Polskiej UW
Fundacja Culture Shock
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
Fundacja Liternet
Wikimedia Polska
Małopolski Instytut Kultury
Instytut Slawistyki PAN
Stowarzyszenie Bibliosfera
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Aktywizacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Obywatele nauki
Polska Grupa Użytkowników Linuxa
Instytut Kultury Miejskiej
Fundacja Orange
Uniwersytet Łódzki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Fundacja Kolonia Artystów
Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
Stowarzyszenie EBIB
Collegium Artium
Fundacja Otwórz się
Europejskie Centrum Solidarności
Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW „KLIO”
Stowarzyszenie Otwarte!
Fundacja Nowe Media
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Muzeum Historii Polski
Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Wikipedia i otwarte repozytoria naukowe
27 lipca 2016  ,

Wikipedia i otwarte repozytoria naukowe – w jaki sposób mogą korzystać ze wzajemnej współpracy? Co zyskuje Wikipedia, a co repozytorium? W serwisie Otwarta Nauka został opublikowany artykuł na ten temat. Repozytoria naukowe nie od dziś mają problemy z widocznością w Internecie. A deponowane tam materiały to przede wszystkim recenzowana literatura naukowa, należąca do grupy najbardziej wiarygodnych tekstów dostępnych online.

Facebook     Facebook

Otwarte Zabytki na wakacje. Cykl webinariów
21 lipca 2016  ,

Interesujesz się lokalnym dziedzictwem? Chcesz zarazić tę pasję innym? Weź udział w cyklu webinariów, podczas których poznasz serwis Otwarte Zabytki oraz sposoby na jego wykorzystanie w działaniach animacyjnych (gra miejska, spacerownik, Cyfrowy Czyn Społeczny – sprint). Pierwsze webinarium już w najbliższy poniedziałek, 25 lipca.

Otwartezabytki„Otwarte zabytki” to projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, którego celem jest ułatwienie obywatelom dostępu do wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowanie ich do działań na rzecz ich ochrony.

  WIĘCEJ  

Konferencja CopyCamp 2016
13 lipca 2016

copycamp_2016_pl.e44f093b1fdaJuż od 5 lat Fundacja Nowoczesna Polska organizuje międzynarodową konferencję CopyCamp. W tym roku odbędzie się w dniach 27-28 października w Warszawie. CopyCamp jest miejscem zrównoważonej i wielostronnej debaty o prawie autorskim, stwarzając forum do dyskusji dla przedstawicieli instytucji kulturalnych, mediów, sektora kreatywnego, środowisk naukowych, prawniczych, politycznych i pozarządowych.

W tym roku celem wydarzenia jest wykorzystanie szczególnego dorobku CopyCampu do wsparcia dialogu wokół przyszłości prawa autorskiego w Europie i jego wpływu na życie społeczne, edukację, ekonomię i politykę. Jak co roku, organizatorzy dołożą starań, aby zaprosić ciekawych gości i prelegentów reprezentujących różne kraje Unii Europejskiej, w tym z państw Grupy Wyszehradzkiej czy innych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych.

Do 31 lipca można zgłaszać propozycje krótkich wystąpień w 8 ścieżkach tematycznych: Prawo autorskie i sztuka, Modele wynagradzania, Prawo autorskie, edukacja i nauka, Technologie, innowacje i prawo autorskie, Prawo autorskie i prawa człowieka, Egzekwowanie prawa autorskiego, Język debaty prawnoautorskiej oraz Tworzenie prawa autorskiego.

 

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN dołączył do KOED
12 lipca 2016  ,

LOGO TEATR NN jpg 10x10cmDo grona organizacji skupionych wokół Koalicji Otwartej Edukacji dołączył Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN„. To już 35 członek Koalicji!

Brama Grodzka – Teatr NN to samorządowa instytucja kultury, która powstała w 1998 roku w Lublinie. Działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Od 2003 roku buduje bibliotekę cyfrowąencyklopedię regionalną. Jednym z ważnych elementów działalności instytucji jest ponowne wykorzystanie zdigitalizowanych materiałów. W 2010 roku ośrodek stworzył wirtualne makiety Lublina.

  WIĘCEJ  

Opinia KOED dot. projektu rozporządzenia MNiSW

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami projektu Rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Koalicja Otwartej Edukacji, która wielokrotnie była społecznym partnerem MNiSW, przygotowała opinię.

Wyrażamy nasze zaniepokojenie z powodu pominięcia wśród kryteriów i parametrów branych pod uwagę w ocenie jednostek, aktywności związanych z otwieraniem zasobów nauki. MNiSW przygotowało w roku 2015 dokument Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, powołując się w tym względzie na politykę Unii Europejskiej i konkretne zalecenia w programie Horyzont 2020.

W dokumencie tym MNiSW rekomendowało podjęcie przez uczelnie i inne instytucje naukowe szeroko zakrojonych działań na rzecz wdrażania otwartego dostępu. Realizacja tej rekomendacji będzie jednak możliwa tylko pod warunkiem wprowadzenia systemu zachęt dla jednostek, m. in. poprzez uwzględnienie działań na rzecz otwartego dostępu w systemie oceny jakości.   WIĘCEJ