Członkowie koalicji  < >
Fundacja Otwórz się
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
Stowarzyszenie Bibliosfera
Fundacja Kolonia Artystów
Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Wikimedia Polska
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Instytut Kultury Miejskiej
Fundacja Nowoczesna Polska
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Instytut Slawistyki PAN
Instytut Kultury Polskiej UW
Fundacja Liternet
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Collegium Artium
Fundacja Nowe Media
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW „KLIO”
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
Stowarzyszenie EBIB
Europejskie Centrum Solidarności
Obywatele nauki
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Fundacja Orange
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Fundacja Aktywizacja

Otwarty dostęp w programie Horyzont 2020 – akcja informacyjna

Na portalu Uwolnij Naukę rozpoczęliśmy akcję informacyjną na temat wymogu otwartego publikowania wprowadzonego do europejskiego programu finansowania badań Horizon 2020. Wymóg dotyczy upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych. Akcja informacyjna jest adresowana głównie do instytucji naukowych i naukowców będących beneficjentami programu. Na stronach znajdują się linki do najważniejszych dokumentów programowych dla wyników badań naukowych i surowych danych, praktyczne wskazówki dla beneficjentów   WIĘCEJ  

Facebook     Facebook

Kampania o Domenie Publicznej – Dozwolone od lat 70
12 sierpnia 2014

DP+kampaniaCentrum Cyfrowe rozpoczęło wakacyjną kampanię o Domenie Publicznej w Polsce. Działania pod hasłem „Dozwolone od lat 70″ mają na celu rozpowszechnić wiedzę o tym, że w Polsce okres obowiązywania autorskich praw majątkowych to 70 lat od śmierci autora/twórcy. Po tym czasie ochrona prawna wygasa, a utwory przechodzą do zasobów Domeny Publicznej. Wtedy każdy z nas uzyskuje możliwość ich wykorzystania bezpłatnie - kopiować, swobodnie zmieniać i remiksować, swobodnie rozpowszechniać, swobodnie przedstawiać i wykonywać, a także wykorzystywać do celów komercyjnych. Wszystko to pod warunkiem, że zostanie wyraźnie oznaczony autor oryginału.

Centrum przygotowało materiały informacyjne na temat kampanii, które w dużej rozdzielczości można pobrać na stronie Centrum.

Przy okazji polecamy relację z Festiwalu Woodstock, podczas którego kampania o Domenie Publicznej zyskała sobie wielu fanów :)

Mini-granty na wydarzenia Tygodnia Otwartej Nauki
5 sierpnia 2014  ,

Right to Research Coalition ogłosiła konkurs grantowy Generation Open na organizację wydarzeń w ramach tegorocznego Open Access Week (20-26 października 2014 roku). Do konkursu mogą przystąpić studenci i młodzi naukowcy, którzy w ramach Tygodnia chcieliby przeprowadzić akcję/wydarzenie promujące i podnoszące świadomość na temat otwartej nauki. Temat przewodni konkursu to wpływ jaki transformacja w kierunku otwartego modelu publikowania wywiera na studentów i młodych naukowców w zależności od poziomu zaawansowania ich ścieżki rozwoju kariery zawodowej/naukowej.    WIĘCEJ  

Uwolnij naukę – nowy portal
4 sierpnia 2014  ,

Koalicja Otwartej Edukacji i jej zespół zajmujący się otwartością w nauce przygotowała nowy portal Uwolnij Naukę, który zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. uwolnijnauke_logoPortal został podzielony na działy odpowiadające naszym odbiorcom, do których kierujemy przekaz.  Znajdują się więc w nim informacje o: open access,  polityce naukowej, porady dla autorów, bibliotek, uczelni i studentów, cykliczne przeglądy linków o OA oraz inne.

W portalu informujemy o akcjach podejmowanych na rzecz rozwoju Open Access w Polsce, np. akcji Możesz zrobić to lepiej niż chomik czy aktualnej akcji promowania otwartego dostępu w programie Horyzont 2020.  Z niego będziemy także koordynować Tydzień Otwartej Nauki.   WIĘCEJ  

Fundacja „Otwórz się” w KOED
3 sierpnia 2014  

logo-fundacja-otworz-sie-duzeFundacja „Otwórz się” dołączyła do grona Koalicji Otwartej Edukacji. Fundacja prowadzi wiele działań otwartościowych i edukacyjnych promując wolną kulturę opartą o wzajemną wymianę i dostępność a także wolne licencje. Tworzy i wspiera środki komunikacji dla lokalnych grup społecznych i grup zainteresowań, nagrywa podkasty i nadaje transmisje z wydarzeń organizacji pozarządowych i kulturalnych. Fundacja wspiera inne organizacje w otwieraniu swoich zasobów oraz prowadzi warsztaty nowoczesnych środków komunikacji dla młodzieży.   WIĘCEJ