Członkowie koalicji  < >
Stowarzyszenie Bibliosfera
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Liternet
Europejskie Centrum Solidarności
Collegium Artium
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego
Fundacja Kolonia Artystów
Fundacja Orange
Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
Obywatele nauki
Instytut Slawistyki PAN
Instytut Kultury Miejskiej
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Fundacja Naukowa Przyjaciół IH UW „KLIO”
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Fundacja Nowe Media
Fundacja Nowoczesna Polska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wikimedia Polska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Stowarzyszenie EBIB
Fundacja Otwórz się
Fundacja Aktywizacja
Instytut Kultury Polskiej UW

Otwarty dostęp w programie Horyzont 2020 – akcja informacyjna

Na portalu Uwolnij Naukę rozpoczęliśmy akcję informacyjną na temat wymogu otwartego publikowania wprowadzonego do europejskiego programu finansowania badań Horizon 2020. Wymóg dotyczy upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych. Akcja informacyjna jest adresowana głównie do instytucji naukowych i naukowców będących beneficjentami programu. Na stronach znajdują się linki do najważniejszych dokumentów programowych dla wyników badań naukowych i surowych danych, praktyczne wskazówki dla beneficjentów   WIĘCEJ  

Facebook     Facebook

Kampania o Domenie Publicznej – Dozwolone od lat 70
12 sierpnia 2014

DP+kampaniaCentrum Cyfrowe rozpoczęło wakacyjną kampanię o Domenie Publicznej w Polsce. Działania pod hasłem „Dozwolone od lat 70″ mają na celu rozpowszechnić wiedzę o tym, że w Polsce okres obowiązywania autorskich praw majątkowych to 70 lat od śmierci autora/twórcy. Po tym czasie ochrona prawna wygasa, a utwory przechodzą do zasobów Domeny Publicznej. Wtedy każdy z nas uzyskuje możliwość ich wykorzystania bezpłatnie - kopiować, swobodnie zmieniać i remiksować, swobodnie rozpowszechniać, swobodnie przedstawiać i wykonywać, a także wykorzystywać do celów komercyjnych. Wszystko to pod warunkiem, że zostanie wyraźnie oznaczony autor oryginału.

Centrum przygotowało materiały informacyjne na temat kampanii, które w dużej rozdzielczości można pobrać na stronie Centrum.

Przy okazji polecamy relację z Festiwalu Woodstock, podczas którego kampania o Domenie Publicznej zyskała sobie wielu fanów :)

Mini-granty na wydarzenia Tygodnia Otwartej Nauki
5 sierpnia 2014  ,

Right to Research Coalition ogłosiła konkurs grantowy Generation Open na organizację wydarzeń w ramach tegorocznego Open Access Week (20-26 października 2014 roku). Do konkursu mogą przystąpić studenci i młodzi naukowcy, którzy w ramach Tygodnia chcieliby przeprowadzić akcję/wydarzenie promujące i podnoszące świadomość na temat otwartej nauki. Temat przewodni konkursu to wpływ jaki transformacja w kierunku otwartego modelu publikowania wywiera na studentów i młodych naukowców w zależności od poziomu zaawansowania ich ścieżki rozwoju kariery zawodowej/naukowej.    WIĘCEJ  

Uwolnij naukę – nowy portal
4 sierpnia 2014  ,

Koalicja Otwartej Edukacji i jej zespół zajmujący się otwartością w nauce przygotowała nowy portal Uwolnij Naukę, który zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. uwolnijnauke_logoPortal został podzielony na działy odpowiadające naszym odbiorcom, do których kierujemy przekaz.  Znajdują się więc w nim informacje o: open access,  polityce naukowej, porady dla autorów, bibliotek, uczelni i studentów, cykliczne przeglądy linków o OA oraz inne.

W portalu informujemy o akcjach podejmowanych na rzecz rozwoju Open Access w Polsce, np. akcji Możesz zrobić to lepiej niż chomik czy aktualnej akcji promowania otwartego dostępu w programie Horyzont 2020.  Z niego będziemy także koordynować Tydzień Otwartej Nauki.   WIĘCEJ  

Fundacja „Otwórz się” w KOED
3 sierpnia 2014  

logo-fundacja-otworz-sie-duzeFundacja „Otwórz się” dołączyła do grona Koalicji Otwartej Edukacji. Fundacja prowadzi wiele działań otwartościowych i edukacyjnych promując wolną kulturę opartą o wzajemną wymianę i dostępność a także wolne licencje. Tworzy i wspiera środki komunikacji dla lokalnych grup społecznych i grup zainteresowań, nagrywa podkasty i nadaje transmisje z wydarzeń organizacji pozarządowych i kulturalnych. Fundacja wspiera inne organizacje w otwieraniu swoich zasobów oraz prowadzi warsztaty nowoczesnych środków komunikacji dla młodzieży.   WIĘCEJ