plen

Instytut Kultury Miejskiej dołączył do Koalicji

instytut_kul_miejskiej_RGB_biale tloInstytut Kultury Miejskiej z Gdańska dołączył do Koalicji. IKM łączy działalność kulturalną z innymi sferami życia miasta. Sprawy społeczne, przestrzeń publiczna, wizerunek, jakość życia i kultura, to obszary zainteresowania Instytutu. IKM realizuje różnorodne projekty, m.in. związane z nowymi mediami, edukacją dzieci i dorosłych, aktywizacją lokalnych społeczności, międzynarodową wymianą praktyk społeczno-kulturalno-artystycznych, upowszechnianiem sztuki w przestrzeni publicznej czy promocją literatury. Od 2012 Instytut jest organizatorem Obserwatorium Kultury w Gdańsku.

Zagadnienia związane z edukacją i otwartością w kulturze są istotną częścią działalności Instytutu. We współpracy z Creative Commons Polska i Centrum Cyfrowym IKM wydał publikację „Otwartość w publicznych instytucjach kultury„, w ramach Akademii Orange zrealizował  projekt „Edulab – laboratorium lokalnych zastosowań mediów” (podsumowany publikacją „Laboratoria mediów”). IKM prowadzi również cykl warsztatów „Zrób to sam 2.0„, którego jednym z efektów jest powstanie Fab Lab Trójmiasto.

Instytut jest  inicjatorem i organizatorem programu Medialab Gdańsk. Wśród działań medialabu znajdują się m.in.: kontynuacja projektu Zrób to sam 2.0, wydanie publikacji o historii cyfrowej oraz realizacja, dofinansowanego przez MKiDN, projektu „Medialab – pracownia edukacji i kultury” (poświęconego blogom edukacyjnym, Wikipedii, zasobom bibliotek cyfrowych oraz kompetencjom komunikacyjnym dzieci). IKM jest również partnerem merytorycznym bloga Edukator Medialny.

W 2012 roku Instytut koordynował współfinansowany przez MKiDN projekt badawczy „Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych„. Badanie jest obecnie kontynuowane, tym razem w partnerstwie IKM z Fundacją Ośrodek Badań i Analiz Społecznych.

Przy wsparciu Koalicji IKM zamierza rozwijać swoją działalność w tych obszarach, zarówno poprzez wprowadzanie polityki otwartości w realizacji projektów, jak i poprzez inicjatywy badawcze i upowszechniające ze szczególnym uwzględnieniem tematu otwartości w publicznych instytucjach kultury.

Więcej informacji o działaniach Instytutu Kultury Miejskiej: http://www.ikm.gda.pl/