plen

Otwarte Zasoby Edukacyjne – szkolenie w Krakowie

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie o Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Szkolenie obejmie podstawy prawa autorskiego i wolnego licencjonowania, modeli Open Access i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się prawnymi i technicznymi aspektami funkcjonowania zasobów edukacyjnych.

Czas i miejsce szkolenia: 14 kwietnia 2011, godz. 10:30 – 16:30
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
Koszt udziału – brak

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać na adres: karolinagrodecka@gmail.com (w temacie „Szkolenie KOED”) do 10 kwietnia. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie, poinformujemy w poniedziałek 11 kwietnia.