plen

Radio Wolne Media – wolna muzyka

Radio Wolne Media to pierwsze polskie radio interaktywne nadające audycje i muzykę na licencjach Creative Commons, którą wolno za darmo publicznie odtwarzać, zgodnie z wolą ich twórców. Radio działa od kwietnia 2009 roku – na dniach będzie obchodziło swoje 2 urodziny.

W Radiu grane są utwory za osobistą zgodą autorów, którzy nie podpisali umów z Zaiksem, Zpavem i Stoartem oraz na wolnych i otwartych licencjach Creative Commons: CC-BY-3.0, CC.BY-ND-2.5, CC-BY-NC-ND-3.0, CC-BY-NC-3.0, CC-BY-NC-SA-3.0, CC-SA-2.0CC-BY-SA-3.0, przy czym w Programie 2 tylko na licencjach CC-BY-3.0, CC-BY-ND-2.5, CC-SA-2.0CC-BY-SA-3.0.

Program 2 Radia Wolne Media jest ofertą dla firm, które nie chcę płacić tantiem organizacjom zarządzającym prawami autorskimi. Muzykę z Programu 2 można odtwarzać publicznie w salonach, sklepach, barach, restauracjach i innych punktach świadczących usługi komercyjne.

Według informacji dostępnej na stronie, aby bezpłatnie grać muzykę z Programu 2 w celach komercyjnych należy pobrać informację o licencji oraz spis wykonawców (aktualizacja nr 11 z 31.12.2010). Oba pliki należy wydrukować i umieścić w widocznych miejscach lokalu. Gdy ukaże się aktualizacja spisu wykonawców – należy pobrać ją, wydrukować i wywiesić w miejsce starego spisu.

Radio przygotowało ulotki do promowania wolnej muzyki dla firm. Można je pobrać ze strony, zabrać do ulubionego baru i promować wolne rozwiązania w obszarze muzyki w lokalnym środowisku.