plen

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu dołączyła do KOED

Miło nam poinformować, że do grona koalicjantów dołączyła Bibliotek Uniwersytecka we Wrocławiu. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu korzysta z ponad trzystuletniego doświadczenia służąc Uniwersytetowi i miastu. Jej przyszłość to rozwijanie się w formie biblioteki hybrydowej, łączącej w kontekst harmonijnie działającej instytucji elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, w której obowiązują zasady charakterystyczne dla uczącej się organizacji. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu pragnie rozwijać się jako centrum edukacji, informacji i kultury, w którym dbałość o dziedzictwo kultury europejskiej łączyć się będzie z wykorzystaniem najnowocześniejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji.

W ramach działań Otwartego Dostępu Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu koordynuje funkcjonowanie Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (Repozytorium UWr – RUWr https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra), które ma na celu ewidencję, archiwizację i upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na Uczelni. Poprzez działania informacyjno-szkoleniowe BUWr również włącza się w obchody Tygodnia Open Access.