plen

Kolejne zasoby w ramach Tygodnia Otwartej Edukacji!

W ramach Tygodnia Otwartej Edukacji zapraszamy do korzystania z kolejnych otwartych zasobów :)

Należy do nich m.in. Kolekcja Dziedzictwo kulturowe Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obejmuje cyfrowe kopie szczególnie cennych zabytków piśmiennictwa przechowywane w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w tym: rękopisów, inkunabułów, starych druków, książek, czasopism, dokumentów życia społecznego, zbiorów muzycznych, zbiorów kartograficznych, zbiorów graficznych. W domenie publicznej udostępniono już 55 955 obiektów cyfrowych

Dziedzictwo kulturowe: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/7

Innym interesującym źródłem jest Otwarta kolekcja polskich czasopism o sztuce (work in progress!). Obejmuje najważniejsze periodyki XX-XXI wieku wydawane przez uczelnie, muzea oraz instytuty naukowe. Projekt realizuje Collegium Artium we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Heidelbergu.
Można je znaleźć pod adresem: https://www.ub.uni-heidelberg.de/…/…/artjournals/pol_zs.html

Zapraszamy również do zapoznania się z wystawą „O pożytkach z ksiąg cyfrowych”: https://expo.bu.umk.pl/s/o-pozytkach-z-ksiag-cyfro…/…/witamy

Wystawa prezentuje kolekcję wybranych rękopisów średniowiecznych ze zbiorów BU UMK. Skierowana jest do studentów historii, historii sztuki, archiwistyki, adeptów nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz wszystkich zainteresowanych spuścizną rękopiśmienną średniowiecza.
Wystawa prezentuje bogactwo treści i dekoracji średniowiecznych kodeksów oraz ich zmiennych kolei losów.