plen

CopyCamp 2015 w listopadzie

copycamp_2015_pl.01f7b7888a3c4 listopada 2015 roku odbędzie się czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji CopyCamp. Gościem specjalnym konferencji będzie Lev Manovich, teoretyk i krytyk nowych mediów, artysta sztuk wizualnych, profesor na City University w Nowym Jorku i założyciel Software Studies Initiative, autor znanej na całym świecie książki Język nowych mediów.

Międzynarodowa konferencja CopyCamp jest pierwszym cyklicznym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej, które podejmuje wielowątkową, zrównoważoną i nieskrępowaną dyskusję na temat społecznych i ekonomicznych aspektów prawa autorskiego. Trzy pierwsze odsłony wydarzenia przyciągnęły ponad 1100 uczestników, w tym 150 prelegentów/-ek z Islandii, Francji, Finlandii, Norwegii, USA, Rumunii, Belgii, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Węgier, Holandii, Kanady, Wielkiej Brytanii i Polski.

Czwarta odsłona wydarzenia będzie okazją do kontynuowania międzynarodowej debaty charakteryzującej się wysokimi standardami komunikacji i otwartością na opinie wszystkich zainteresowanych stron w neutralnej i przyjaznej przestrzeni, która zachęca uczestników do swobodnej wymiany pomysłów i myśli.

Do 20 lipca można zgłaszać propozycje 10 minutowych wystąpień w formie abstraktów (maks. 1800 znaków) przyporządkowanych do jednej ze ścieżek tematycznych tegorocznej konferencji.

KOED patronuje konferencji od pierwszej edycji.