plen

Muzeum Historii Polski dołączyło do KOED

Najmłodszą instytucją, która dołączyła do Koalicji Otwartej Edukacji jest Muzeum Historii Polski i tym samym powiększyło grupę roboczą otwartych instytucji kultury w ramach KOED.

MHP-prostokat

Muzeum Historii Polski od ponad roku pracuje nad sformułowaniem polityki otwartości, która będzie wspierać misję instytucji. Proces „otwierania MHP” i przyjęcia polityki otwartości obejmuje:

  • mapowanie zasobów instytucji i przegląd ich stanu prawnoautorskiego,
  • zwiększenie dostępności do zasobów, negocjacje i pozyskiwanie praw w zakresie,
  • umożliwiającym wykorzystanie otwartych i wolnych licencji tam gdzie jest to możliwe,
  • sformułowanie publicznej deklaracji polityki otwartości,
  • sformułowanie planu wdrożenia polityki otwartości,
  • wypracowanie modelu zarządzania prawami autorskimi, który zapewni, że wszystkie materiały finansowane, ze środków MHP będą mogły być dostępne w sposób zgodny z zapisami polityki,
  • podniesienie kompetencji zespołu w zakresie prawa autorskiego.

Muzeum ma na swoim koncie kilka inicjatyw szczególnie istotnych w kontekście otwartej edukacji historycznej:

  • Kalendarium Historyczne, w którym znalazło się 400 notatek, artykułów, wywiadów związanych z wydarzeniami historycznymi i powiązanymi z nimi datami dziennymi. Zasoby dostępne są na licencji CC BY.
  • Scenariusze lekcji historii, z których część jest dostępna na licencji CC BY. Trwają prace nad uwolnieniem reszty scenariuszy.
  • Artykuły popularnonaukowe udostępniane na stronie głównej muzhp.pl: 250 artykułów. Do większości MHP ma już prawa i będzie je udostępniać na wolnej licencji.

W kontekście wspierania otwartej nauki i badań MHP rozwija Bazhum. To bibliograficzna baza czasopism humanistycznych i społecznych. W tym momencie dostępnych 450 tys. rekordów bibliograficznych artykułów. Opracowanych 450 czasopism. Baza dostępna jest na wolnej licencji ODbL Open Data Commons Open Database License. Oprogramowanie dostępne jest na wolnej licencji GNU GPL.

Istotnym obszarem działania MHP jest udostępnianie archiwalnych publikacjiBibliotece Otwartej Nauki i kolekcji BON w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona oraz nowych w w repozytorium NGOteka.

MHP udostępnia w Open Access Mazowieckie Czasopisma Regionalne – czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych, jak również współpracuje z Fundacją Klio nad digitalizacją zasobów z domeny publicznej.

Cieszymy się, że instytucja tak otwarta jak MHP zdecydowało się dołączyć do KOED, aby wspierać prace związane z otwartością instytucji kultury, dzieląc się swoim doświadczeniem i ucząc się wzajemnie od siebie.