plen

Przedłużony termin unijnych konsultacji prawnoautorskich

Komisja Europejska przedłużyła o miesiąc termin publicznych konsultacji poświęconych regulacjom prawa autorskiego. Opinie i odpowiedzi na pytania można przesyłać do 5 marca. Celem  konsultacji jest zbadanie konieczności reformy unijnych przepisów w zakresie prawa autorskiego. Wziąć udział w konsultacjach i wysłać własne opinie może każdy.

Koalicja przygotowała stronę tłumaczącą ideę konsultacji oraz udostępniającą pomoce merytoryczne.

Podczas przygotowywania własnego stanowiska można skorzystać ze stanowiska Koalicji Otwartej Edukacji w konsultacjach MKiDN. Można także wspomóc się skryptem udostępnionym przez Fundację Nowoczesna Polska na stronie konsultacje.prawokultury.pl i odpowiedzieć na 12 najważniejszych pytań.