plen

We wrześniu szkolenia dla NGO z prawa autorskiego i otwartości zasobów

Zbliża się początek roku szkolnego, a z nim pierwsze informacje o szkoleniach. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza na kolejne szkolenia na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci.

Szkolenia są skierowane do pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych. którzy chcą szerzyć i wdrażać tzw. otwarte rozwiązania w swoich projektach i instytucjach.

Harmonogram szkoleń: Na wrzesień planowane są dwudniowe szkolenia w trzech miastach: 16-17 września w Krakowie, 23-24 września w Warszawie oraz 26-27 września w Gdańsku.
Program szkolenia obejmie:

  • wprowadzenie w ideę otwartości zasobów edukacyjnych i kultury,
  • podstawy prawa autorskiego,
  • praktyczne stosowanie licencji Creative Commons,
  • publikowanie zasobów organizacji na wolnych licencjach,
  • korzystanie z treści na wolnych licencjach dostępnych w Internecie,
  • instrukcja obsługi otwartego repozytorium – NGOteki.

Szkolenia są bezpłatne, Centrum zapewnia wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz nocleg i zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miast, w których będą się one odbywać.

Zapisy na wszystkie szkolenia: do 31 sierpnia za pośrednictwem formularza (decyduje kolejność zgłoszeń).

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: pharatyk@centrumcyfrowe.pl. W temacie maila prosimy wpisać: Szkolenie NGO.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu Spółdzielnia „Wiedza”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.