plen

Digitalizacja utworów z Domeny Publicznej – stanowisko COMMUNIA

Międzynarodowe Stowarzyszenie COMMUNIA zrzeszające naukowców i przedstawicieli uniwersytetów, organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw z Europy oraz Stanów Zjednoczonych, opublikowało stanowisko w sprawie umów dotyczących digitalizacji utworów należących do Domeny Publicznej.

W stanowisku COMMUNIA przedstawiła rekomendacje w zakresie ochrony Domeny Publicznej związane z korzystaniem instytucji kultury z usług digitalizacji świadczonych przez prywatnych usługodawców. Kwestia ta jest szczególnie ważna w kontekście zmian z dnia 26 czerwca 2013 wprowadzonych do dyrektywy Unii Europejskiej 2013/37/EU, zgodnie z którymi Muzea, Biblioteki i Archiwa zostały włączone do grupy instytucji publicznych mających obowiązek zapewnić, że publikowane przez nie informacje mogą być ponownie wykorzystywane.

Choć cyfrowe kopie materiałów, które należą do Domeny Publicznej, powinny być jak najszybciej bezpłatnie publicznie udostępnione do ponownego wykorzystania, obecnie, gdy wiele instytucji kultury przeprowadza proces digitalizacji utworów z Domeny Publicznej zawierając przy tym umowy z usługodawcami zewnętrznymi, pojawiają się poważne problemy związane z warunkami dostępu do powstałych kopii cyfrowych i ich ponownego wykorzystywania

W swoim stanowisku COMMUNIA rekomenduje m.in. brak praw autorskich do zdigitalizowanych utworów, brak ograniczeń zapisanych w umowach między instytucją kultury a usługodawcą oraz otwartość i transparentność. 

Pełne stanowisko COMMUNIA można przeczytać tutaj lub pobrać jego tłumaczenie na język polski tutaj (ODT).