plen

Rusza nowa otwartoźródłowa działalność *castowa w ramach grupy OSmedia – Wolna Kultura. W ramach Wolnej Kultury prowadzony jest Klub Dyskusyjny, a w nim dostępne są podcasty z komentarzami do najważniejszych wolnokulturowo-prawno-wioo wydarzeń. Już teraz można wysłuchać pierwszej audycji – o ACTA, nowym wydaniu Firefoksa, Humble Bundle oraz współpracy organizacji pozarządowych.

Read More

Zdaje się, że uzupełnianie kalendarza na wrzesień imprezami, konferencjami, barcampami związanymi z wolną kulturą i edukacją nie będzie miało końca. Wczoraj pisaliśmy o światowym zjeździe Creative Commons w Warszawie, dziś podrzucamy kolejne wydarzenie, którego nie można pominąć – 10 urodziny polskiej Wikipedii. Odbędą się w Poznaniu w dniach 24-25 września.

Read More

W Łodzi między 30 września i 2 października odbędzie się VII Festiwal Obywatela. W tym roku pod hasłem „Uwolnij Kulturę”. Jest to kontynuacja zeszłorocznego Festiwalu Wolnej Kultury. Główna oś imprezy to problem komercjalizacji dzieł kulturalnych – zarówno tych oddolnych i spontanicznych, jak i tych bardziej sformalizowanych i zinstytucjonalizowanych. Motywem przewodnim Festiwalu będzie hasło “NOT FOR SALE/ nie na sprzedaż”.

Read More

Free Culture Forum skupiające kluczowe instytucje i aktywistów z całego świata w obszarze otwartej kultury i edukacji, opublikowało właśnie efekt spotkania z drugiego Forum, które odbyło się w Barcelonie w październiku 2010 r. Efektem pracy jest deklaracja na temat modeli ekonomicznych zapewniających trwałość twórczości (Sustainable models for creativity). Dokument jest kontynuacją, opracowanej podczas pierwszego Forum, Karty Innowacji, Kreatywności i Dostępu do Wiedzy (2009 r.), stanowiącej […]

Read More

W związku z prezydenturą Polski w UE, jesienią Wrocław stanie się Europejską stolicą kultury. W dniach 8-11 września odbędzie się Europejski Kongres Kultury, a podczas obchodów kilkanaście debat o roli kultury, spotkanie ministrów kultury i najważniejszych urzędników europejskich z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wydarzenia artystyczne – spektakle, koncerty, projekcje filmowe, wystawy z obszaru sztuk wizualnych, architektury i designu. Udział w nim mają wziąć m.in. Zygmunt Bauman, Vaclav Havel […]

Read More

16 lutego 2011, godz. 18:00 w krakowskim „Klubie pod Jaszczurami” odbędzie druga edycja SocialCampu – cyklicznych spotkań branży interaktywnej i pozarządowej. Tym razem dyskusja na temat „wolnej kultury”. Wstęp wolny. Omawiane będą m.in. zagadnienia związane z wolnymi licencjami, ograniczaniem praw autorskich w domenie publicznej, wykorzystaniem (hakowaniem) danych publicznych, rozwojem czytelnictwa w sieci i metodzie warsztatowej „Open Space”.

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny w dniach 18-20 listopada organizuje konferencję Kultura 2.0 Kultura Odnawialna na temat kierunków rozwoju współczesnej kultury. W programie między innymi sesje o prawie autorskimi i utworach osieroconych oraz cały dzień poświęcony przemianom instytucji kultury (w których otwartość odgrywa dużą rolę). Podczas konferencji będzie można posłuchać wystąpień przedstawicieli instytucji kultury, urzędów, mediów i organizacji pozarządowych z całej Europy w tych pracowników Creative Commons z Holandii […]

Read More

12 stycznia w Klubokawiarni Chłodna 25 odbędzie się pierwszy w tym roku NetTuesday. Tym razem poświęcony jest idei wolnej kultury w kontekście działalności organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem wolnych licencji Creative Commons. Gośćmi spotkania będą Alek Tarkowski (ICM UW) oraz Kamil Śliwowski (Fundacja Nowe Media), działający w projekcie Creative Commons Polska. W programie m.in: podstawy prawa autorskiego i stosowania w praktyce wolnych licencji; wybór licencji […]

Read More

Na przełomie października i listopada (29.10-1.11.2009) w Barcelonie odbyło się Forum Wolnej Kultury. O jego założeniach informowaliśmy na naszym blogu. Od tamtego czasu pracowaliśmy nad przełożeniem finalnego tekstu Karty Innowacji, Kreatywności i Dostępu do Wiedzy, która jest efektem kilkudniowych obrad Forum. Wśród zapisów najistotniejsze są postulaty prawne, które porządkują prawa człowieka, obywatela i twórcy w erze cyfrowej. Zapisy dotyczące kwestii prawnych powstały na podstawie zidentyfikowanych braków, jakie istnieją w narodowych […]

Read More

Na przełomie października i listopada (29.10-1.11) w Barcelonie odbyło się Forum Wolnej Kultury, ważne wydarzenie  dla rozwoju idei otwartości. W tym wpisie publikujemy tłumaczenie założeń konferencji. Nad przełożeniem finalnego tekstu Charter for Innovation, Creativity and Access to Knowledge obecnie pracujemy i opublikujemy go w nadchodzącym czasie. Poniższy tekst założeń jest tłumaczeniem Bożeny Bednarek-Michalskiej, opracowanym do celów edukacyjnych. Hiszpania, która przejmie przewodnictwo Wspólnoty Europejskiej w pierwszej połowie 2010 […]

Read More