plen

13 marca w Warszawie odbędą się dwa spotkania z Richardem Stallmanem twórcą projektu GNU i prekursorem otwartości w oprogramowaniu. W południe na Politechnice Warszawskiej Stallman wygłosi wykład „Wolne społeczeństwo cyfrowe”, który będzie głębszą refleksję nad pytaniem o dobre i złe strony cyfrowego uczestnictwa w kulturze. Wykład będzie miał miejsce o godzinie 12:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Wykład będzie transmitowany na stronie RMS2013.pl.

Read More

Kolejny, po Otwartych danych, ciekawy wykład z obszaru szeroko rozumianej otwartości został przetłumaczony na j. polski dzięki Universal Subtitles. Tym razem możemy obejrzeć wykład Richarda Stallmana, w którym wyjaśnia na czym polega wolność w świecie oprogramowania. Wystąpienie miało miejsce  podczas PirateCon 2011.

Read More

Konferencja Wikimedia Polska 2009 odbędzie się w dniach 1-3 maja (piątek-niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie, niedaleko Warszawy. Konferencja ta jest czwartą tego rodzaju imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Ma ona na celu spotkanie i wymianę doświadczeń użytkowników biorących udział w tworzeniu projektów Wikimedia oraz osób związanych z problematyką wolnego oprogramowania, dostępu do wiedzy w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym jak i twórców […]

Read More