plen

13 czerwca w siedzibie Centrum Cyfrowego odbędzie się seminarium i warsztat dla naukowców i redakcji czasopism humanistycznych. Spotkanie jest organizowane przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i projekt BazHum prowadzony przez Muzeum Historii Polski. Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom licencjonowania prac naukowych w celu zapewnienia im jak największej widoczności w sieci.

Read More

Fundacja Instytutu Myśli Obywatelskiej (FIMO) im. St. Stańczyka, krakowski NGOs, 27 czerwca 2011 r. zaprasza na seminarium poświęcone bieżącej problematyce prawnej NGO (z naciskiem na prawo autorskie) oraz użyciu instrumentów web 2.0 w promocji organizacji pozarządowych i korzystaniu z dóbr wolnej kultury w codziennej działalności.

Read More

16 czerwca Instytut Obywatelski oraz Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas zapraszają na seminarium Edukacja przyszłości – uczeń, nauczyciel, szkoła 2030. W trakcie seminarium pod dyskusję uczestników oraz ekspertów poddana zostanie edukacja przyszłości w Polsce. Jakiej szkoły będziemy potrzebowali w 2030 roku. W spotkaniu wezmą udział eksperci reprezentujący środowiska i instytucje zainteresowane tym tematem. W drugim panelu zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej odniosą się do tych zagadnień pod kątem […]

Read More

W ten weekend w Warszawie sporo się dzieje. Obok obrad środowiska kultury niezależnej „Swoją drogą”, w sobotę i niedzielę można wziąć udział w Ogólnopolskim Seminarium dla Nauczycieli. Seminarium poświęcone jest w większości wykorzystaniu multimediów w edukacji, z nastawieniem na dźwięk. W drugi dzień spotkania, uczestnicy będą mieć okazję posłuchać o otwartych zasobach edukacyjnych. Jarosław Lipszyc oraz Antoni Beksiak przedstawią OZE jako metodę rozwiązania problemu dostępności do materiałów […]

Read More

Już w przyszłym tygodniu, 7 października, kolejne wydarzenie związane z ruchem Open Acces, a poprzedzające oficjalne obchody Międzynarodowego Tygodnia OA. Tym razem aktywizują się środowiska bibliotekarskie. Z inicjatywy Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP odbędzie się jednodniowe seminarium poświęcone Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Na spotkaniu, obok wyjaśnienia idei Otwartych Zasobów Edukacyjnych (M. Kowalska), zostaną poruszone kwestie roli bibliotek pedagogicznych […]

Read More

Jeszcze przed oficjalnym Tygodniem Open Access (19-23 października) mamy okazję wziąć udział w seminarium „Otwartość w nauce – Open Access i inne modele”. Spotkanie jest organizowane przez Polską Akademię Nauk i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW 15 października (11:00-16:00) w Pałacu Staszica w Warszawie. Organizatorzy seminarium podkreślają, że otwartość w nauce jest niezbędnym warunkiem budowania zaufania społecznego do nauki i uczonych oraz zdobycia poparcia społecznego dla starań o wzrost jej […]

Read More