plen

W ramach Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z przedstawionym 8 marca przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej projektem stanowiska rządu RP na temat projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej omawiała ten projekt na posiedzeniu 9 marca. Projekt stanowiska rządu RP spotkał się z naszym szczególnym zainteresowaniem również dlatego, że wzięto […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji zabrała głos w publicznych konsultacjach Komisji Europejskiej na temat reformy prawa autorskiego, które zakończyły się 5 marca 2014 roku. W swoim stanowisku  opowiedzieliśmy się za daleko posuniętymi zmianami – skróceniem okresu ochrony prawnoautorskiej praw majątkowych z lat 70 do – w pierwszym etapie – lat 50, wynikających ze zobowiązań konwencji berneńskiej, poszerzeniem i doprecyzowaniem zasad dozwolonego użytku osobistego i edukacyjnego, dążeniem do stanu, w którym każde niekomercyjne, edukacyjne […]

Read More

Komisja Europejska przedłużyła o miesiąc termin publicznych konsultacji poświęconych regulacjom prawa autorskiego. Opinie i odpowiedzi na pytania można przesyłać do 5 marca. Celem  konsultacji jest zbadanie konieczności reformy unijnych przepisów w zakresie prawa autorskiego. Wziąć udział w konsultacjach i wysłać własne opinie może każdy.

Read More

17 stycznia Koalicja Otwartej Edukacji wysłała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego swoje stanowisko dotyczące reformy prawa autorskiego. Resort kultury jest odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska polskiego rządu w odpowiedzi na ogłoszone 5 grudnia 2013 roku przez Komisję Europejską konsultacje społeczne w ramach prowadzonego przez nią przeglądu europejskich norm prawa autorskiego. W tym celu MKiDN w połowie grudnia rozpoczął własne konsultacje społeczne, których wyniki posłużą do przygotowania tego stanowiska. Wyniki […]

Read More

Centrum Cyfrowe rozpoczyna nowy projekt: „Reforma prawa autorskiego dla edukacji” w ramach którego powstanie raport diagnozujący problemy związane z prawem autorskim, na jakie w swojej działalności natrafiają nauczyciele i instytucje edukacyjne oraz przygotować propozycje, które umożliwią swobodne działanie szkołom, nauczycielom i uczniom w środowisku cyfrowym.

Read More

Wraz z odrzuceniem miażdżącą większością głosów przez Parlament Europejski ratyfikacji porozumienia ACTA (39 posłów za, 165 wstrzymało się od głosu i 478 przeciw) nastały czasy post-ACTA i być może również reformy prawa autorskiego. O tym właśnie politycy i eksperci będą rozmawiać podczas konferencji Reforma Prawa autorskiego. Kultura i ekonomia w czasach post-ACTA 12 lipca na WEiTI Politechniki Warszawskiej organizowanej przez Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA (WEiTI Politechnika […]

Read More

26 kwietnia ruch Nie dla ACTA Kraków organizuje konferencję „Świat po ACTA – reforma praw na dobrach niematerialnych”. Inicjatywa obywatelska, która zgromadziła 15 000 demonstrantów na ulicach Krakowa, włącza się do debaty publicznej, aby współtworzyć prawo, które będzie odpowiadało wyzwaniom XXI wieku i spełni oczekiwania społeczne. Do dyskusji zaproszeni zostali naukowcy, ludzie biznesu, prawnicy, działacze społeczni i wszyscy ci, którzy są zainteresowani stworzeniem nowego porządku […]

Read More

Centrum Cyfrowe i ICM UW przygotowały propozycję reformy prawa autorskiego, która została przedstawiona podczas debaty „Prawo autorskie po ACTA” w Zachęcie i była podstawą dyskusji na temat kształtu prawa autorskiego (nagranie do obejrzenia na stronach Centrum Cyfrowego).

Read More

W portalu edunews.pl Marcin Polak opublikował dziś ciekawą opinię na temat kondycji i przyszłości polskiej szkoły. Redaktor stawia pytanie Czy nie za wolno i nie za rzadko „reformujemy“ szkolnictwo? Czy reforma szkoły nie powinna być procesem permanentnym i wielowątkowym? Na poparcie przytacza przykład niedawnej reformy podstawy programowej, trwającej ponad 10 lat. W tym czasie przeprowadzono tylko częściową przebudowę systemu, która nadal nie rozwiązuje większości problemów w polskiej szkole. Szybkość zmian zachodzących w systemie edukacji […]

Read More