plen

W trakcie Tygodnia Otwartej Edukacji 2016 odbył się w Katowicach pierwszy hakaton Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Grupa 25 nauczycieli spotkała się by dyskutować na temat korzystania z zasobów dostępnych w sieci i wiążących się tym problemów, aby następnie przystąpić do aktywnego tworzenia otwartych treści, z których inni nauczyciele będą mogli dowolnie korzystać. Hakaton był swojego rodzaju eksperymentem z tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych grupowo, na żywo, z wsparciem projektantów, grafików, […]

Read More

W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Superbelfrzy RP oraz Medialab Katowice organizują w najbliższy weekend (12-13 marca) minihakaton, podczas którego nauczyciele wspólnie tworzyć będą otwarte materiały edukacyjne. Przy wsparciu ekspertek od projektowania publikacji edukacyjnych, graficzki oraz specjalistów od otwartych zasobów edukacyjnych, nauczyciele stworzą gry, scenariusze i grafiki do wykorzystania podczas lekcji. Ale minihakaton to nie tylko wytwarzanie materiałów – to także okazja dla nauczycieli, […]

Read More

W imieniu organizatorów, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Open Education Consortium, zapraszamy do udziału w wolnym naborze na prelegentów międzynarodowej konferencji Open Education Global, która odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2016 roku w Krakowie. Termin nadsyłania propozycji wystąpień – artykułów, plakatów, paneli dyskusyjnych i warsztatów: 16 listopada 2015 r. Artykuły będą wydane w materiałach konferencyjnych, a wybrane prace zostaną opublikowane w otwartym recenzowanym czasopiśmie […]

Read More

W maju nauczyciele akademicy będą mieć okazję wziąć udział w cyklu 5 webinarów poświęconych otwartym zasobom edukacyjnym w kontekście specyfiki ich pracy. Webinary są organizowane przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska we współpracy z realizatorami międzynarodowego projektu LangOER finansowanego przez Komisję Europejską. Spotkamy się (internetowo) pięć razy: 11 (poniedziałek), 12 (wtorek), 13 (środa), 19 (wtorek) oraz 25 (poniedziałek) maja. Za każdym razem w tych samych godzinach 17:00-18.30. […]

Read More

Otwarte zasoby edukacyjne nie są tak naprawdę otwarte. Nauczyciele nie będą korzystać z otwartych zasobów ponieważ ich adaptacja jest zbyt czasochłonna. Otwarte treści nie są stabilne. Ich wykorzystanie doprowadzi do zapaści rynku wydawnictw edukacyjnych.  Brzmi znajomo? Każdy kto zawodowo zajmuje się otwartością, prowadzi badania, działa na rzecz promocji otwartych zasobów i wdraża politykę otwartości w instytucjach, na pewno spotkał się powyższymi zarzutami i obawami na temat otwartych zasobów. […]

Read More

Otwarte NGO – dlaczego organizacje powinny dzielić się swoimi zasobami? to tytuł sesji tematycznej organizowanej 15 września przez Centrum Cyfrowe podczas VII Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Potrzeba zorganizowania sesji zrodziła się z faktu, że organizacje trzeciego sektora tworzą w ramach grantów ze środków publicznych liczne, różnego rodzaju zasoby. Reguły ich udostępniania są często nieklarowne. Brak jest jasnych standardów i uogólnionego namysłu nad zasadami udostępniania, które […]

Read More

Udostępniamy piątą, zaktualizowaną wersję Przewodnika po Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Przewodnik składa się z kilku rozdziałów: 1) Otwartość w edukacji 2) Otwarte Zasoby Edukacyjne 3) Wolne licencje 4) Domena Publiczna 5) Katalog OZE 6) Wyszukiwanie OZE 7) Publikowanie i wykorzystanie otwartych treści w serwisach web 2.0 8) Oznaczanie treści otwartymi licencjami 9) Dostępność zasobów w Internecie.

Read More

Prawie 400 wykładów audio i wideo o szerokiej tematyce od ekonomii, po historię i dziedzictwo kulturowe zgromadzonych na bazie internetowej Wszechnica.org.pl zostało uwolnionych na wolnej licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach. 

Read More

Zbliża się początek roku szkolnego, a z nim pierwsze informacje o szkoleniach. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza na kolejne szkolenia na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci. Szkolenia są skierowane do pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych. którzy chcą szerzyć i wdrażać tzw. otwarte rozwiązania w swoich projektach i instytucjach.

Read More

Fundacja Saylor.org uruchomiła bibliotekę ponad  3000 Otwartych Zasobów Edukacyjnych, 6000  odnośników do artykułów, wideo, podcastów etc, i 124 pełnych e-podręczników. Biblioteka to druga, po e-podręcznikach i kursach akademickich, szkolnych oraz ostatni także dla edukacji zawodowej, inicjatywa Saylor.org uruchomiona z takich rozmachem.

Read More