plen

Otwarte NGO – dlaczego organizacje powinny dzielić się swoimi zasobami? to tytuł sesji tematycznej organizowanej 15 września przez Centrum Cyfrowe podczas VII Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Potrzeba zorganizowania sesji zrodziła się z faktu, że organizacje trzeciego sektora tworzą w ramach grantów ze środków publicznych liczne, różnego rodzaju zasoby. Reguły ich udostępniania są często nieklarowne. Brak jest jasnych standardów i uogólnionego namysłu nad zasadami udostępniania, które […]

Read More

Zbliża się początek roku szkolnego, a z nim pierwsze informacje o szkoleniach. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza na kolejne szkolenia na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci. Szkolenia są skierowane do pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych. którzy chcą szerzyć i wdrażać tzw. otwarte rozwiązania w swoich projektach i instytucjach.

Read More

Centrum Cyfrowe Projekt Polska realizuje projekt Spółdzielnia „Wiedza”. Projekt wyrasta z doświadczenia Centrum Cyfrowego zgromadzonego podczas licznych szkoleń dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, a dotyczących prawa autorskiego, tzw. otwartych zasobów i wolnych licencji.

Read More

W maju w Gdańsku i Warszawie pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych będą mieć okazję wziąć udział dwudniowych szkoleniach na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci organizowanych przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. 

Read More

12 grudnia 2012 Centrum Cyfrowe zaprasza na swoje  drugie urodziny połączone z promocją projektu Otwarte NGO, 10-tymi urodzinami Creative Commons oraz zwiedzaniem państwomiasta – nowej siedziby Centrum. Urodziny rozpoczną się o godzinie 16:00 debatą “Otwartość w III sektorze”, w której udział wezmą: Anna Mazgal, Mirella Panek-Owsiańska, Rafał Kramza oraz Kuba Wygnański.

Read More

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w ramach projektu Otwarte NGO zaprasza na cykl szkoleń z prawa autorskiego i wolnych licencji. Projekt i samo szkolenie jest skierowane do wszystkich organizacji publicznych i społecznych, które w swojej codziennej działalności pragną lub powinny wdrażać zasadę otwartości. Częścią projektu będą comiesięczne, bezpłatne szkolenia dla organizacji. Pierwsze z nich odbędzie się już 14 grudnia w godz. 10:00-17:00 w nowej siedzibie Centrum Cyfrowego na Andersa 29. […]

Read More

Centrum Cyfrowe zaprasza organizacje pozarządowe z całego kraju do udziału w ankiecie dotyczącej sposobów publikowania w sieci. Celem badania jest oszacowanie rozmiarów i zmapowanie otwarcie dostępnej w sieci wiedzy tworzonej w ramach działalności organizacji trzeciego sektora. Ankieta ma również na celu zbadanie potrzeb i przeszkód związanych z publikowaniem i promowaniem tworzonych przez instytucje i organizacje treści w sieci.

Read More

Fundacja Instytutu Myśli Obywatelskiej (FIMO) im. St. Stańczyka, krakowski NGOs, 27 czerwca 2011 r. zaprasza na seminarium poświęcone bieżącej problematyce prawnej NGO (z naciskiem na prawo autorskie) oraz użyciu instrumentów web 2.0 w promocji organizacji pozarządowych i korzystaniu z dóbr wolnej kultury w codziennej działalności.

Read More

23-24 maja w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny Warszawie odbędzie się konferencja Sektor 3.0 Technologie w organizacjach pozarządowych. Podstawowym celem i punktem wyjścia do dyskusji jest odpowiedź na pytania po co i dlaczego używać nowych technologii? Odpowiedź na to pytanie pozwoli pójść krok dalej w kierunku zastanowienia się jak to robić?

Read More

13 i 14 maja Obywatele Kultury zapraszają na Kongres Obywateli Kultury. Poprzez organizację Kongresu, Obywatele, czyli my wszyscy, chcemy mocno podkreślić, że kultura jest dobrem wspólnym, tworzy jakość naszego życia i działa na rzecz jakości życia publicznego. W kilkunastu panelach, warsztatach i sesjach plenarnych udział zapowiedziało wielu znakomitych animatorów kultury, artystów, edukatorów, naukowców, dziennikarzy, polityków i przedsiębiorców. Podczas Kongresu będzie poruszonych kilka ważnych […]

Read More