plen

W ramach booksprintu organizowanego przez Centrum Cyfrowe i projekt BazHum prowadzony przez Muzeum Historii Polski została opracowana publikacja Wolne licencje w nauce. Instrukcja. Książka jest skierowana  do autorów – humanistów (choć nie tylko), chcących dowiedzieć się jak efektywnie udostępniać i zwiększać widoczność swoich prac w sieci dzięki wolnym licencjom. W Instrukcji znajdziemy przystępne wyjaśnienie podstaw prawa autorskiego i licencji Creative Commons, argumenty, że warto wykorzystywać wolne licencje do publikowania […]

Read More

W dniach 18-19 kwietnia w sali konferencyjnej Państwomiasto przy ul. Andersa 29 w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa Wymiary wiedzy w nowych technologiach. Konferencja ma charakter otwarty i jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych tym, co dzieje się na przecięciu wiedzy i nowoczesnych technologii.

Read More

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konsultacji społecznych założeń do nowelizacji Ustawy o o zasadach finansowania nauki przekazaliśmy Ministerstwu nasze uwagi dotyczące zasad dostępności i otwartości zasobów naukowych. Wdrożenie Otwartego Dostępu (Open Access) jest społecznie ważnym zadaniem, istotnym także z punktu widzenia rekomendacji, jakie Unia Europejska przygotowała w tym roku dla krajów członkowskich (Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie […]

Read More

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN organizuje konferencję „Idea otwarcia zasobów wiedzy a własność intelektualna”. Celem spotkania jest debata o otwartości nauki,  w szczególności problemami związanymi z realizacją idei otwarcia i udostępnienia w Internecie zasobów wiedzy edukacyjnej i naukowej, w wymiarze globalnym i krajowym.

Read More

Wyniki badań, zrealizowanych za państwowe pieniądze, mają być publikowane w internecie. Rząd pracuje nad odpowiednią ustawą. Projekt założeń do niej może powstać już w połowie marca – poinformował PAP rzecznik resortu nauki Bartosz Loba. Ustawa o dostępności materiałów naukowych w sieci ma być częścią tzw. ofensywy legislacyjnej rządu. Jak poinformowała kancelaria premiera na swojej stronie internetowej, dzięki nowym przepisom „małe i średnie przedsiębiorstwa będą […]

Read More

Najważniejszym wydarzeniem w Polsce związanym z Międzynarodowym Tygodniem Otwartego Dostępu do Nauki – Open Access Week 2010 jest wywiad przeprowadzony przez KOED z wiceministrem nauki Profesorem Maciejem Banachem na temat otwierania nauki w Polsce. Zachęcamy do jego obejrzenia wywiadu w całości: lub  wybranych fragmentów wywiadu: Zapraszamy także na naszą stronę Open Access Week 2010, gdzie dostępna jest pełna lista wydarzeń w ramach obchodów Tygodnia.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji opracowała Rekomendacje dla nauki polskiej dotyczące reguł otwartości. Celem Rekomendacji jest stworzenie jasnych reguł, które umożliwią instytucjom naukowym w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy w skutecznym realizowaniu statutowych misji. Na poziomie rekomendacji ogólnych autorzy zwracają uwagę na następujące aspekty: Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być publicznie dostępne, gdy tylko jest to możliwe. Należy zapewnić jakość w elektronicznych publikacjach […]

Read More

W dniach 18-24 października świętujemy na całym świecie Tydzień Open Access. W historii ruchu OA to już druga tego typu akcja (zob. obchody 2009). Ma ona na celu promocję otwartego dostępu do informacji i wyników badań (szczególnie tych finansowanych ze środków publicznych) oraz budowy nowego modelu komunikacji naukowej opartej na wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą oraz rezultatami pracy naukowej. W tym roku polskie biblioteki i uczelnie wyższe zintensyfikowały […]

Read More