plen

W kwietniu bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport zatytułowany DIGITALIZACJA DÓBR KULTURY W POLSCE, który dotyczy postępów digitalizacji w naszym kraju. Jako organizacja, której członkami są m.in. instytucje nauki i kultury uważamy, że jest bardzo ważnym dokumentem analizującym wnikliwie wieloletni Program Rządowy „Kultura+”. Program ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., a realizowany jest przez NinA – Narodowy Instytut […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji przedstawiła swoją opinię na temat sankcji karnych za przekraczanie przepisów prawa autorskiego, który został poruszony podczas spotkania w MKiDN na Forum Prawa Autorskiego. Stanowisko zostało wysłane do resortu kultury 31 stycznia 2014 r. W stanowisku przede wszystkim zwracamy uwagę na istnienie szarej strefy wokół egzekwowania zapisów prawa autorskiego.  Szara strefa istnieje nie tylko dlatego, że przepisy prawa autorskiego oddziałują na wiele pozornie neutralnych czynności, takich jak prowadzenie bloga […]

Read More

17 stycznia Koalicja Otwartej Edukacji wysłała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego swoje stanowisko dotyczące reformy prawa autorskiego. Resort kultury jest odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska polskiego rządu w odpowiedzi na ogłoszone 5 grudnia 2013 roku przez Komisję Europejską konsultacje społeczne w ramach prowadzonego przez nią przeglądu europejskich norm prawa autorskiego. W tym celu MKiDN w połowie grudnia rozpoczął własne konsultacje społeczne, których wyniki posłużą do przygotowania tego stanowiska. Wyniki […]

Read More

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbędzie się 27 marca 2013 w Kinie Iluzjon w Warszawie. Tematem przewodnim będzie aspekt wprowadzenia do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany. Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły śledzić przebieg spotkania na stronie internetowej www.prawoautorskie.gov.pl.

Read More

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki na konferencji prasowej 6 grudnia ogłosiły, że z inicjatywy Ministra MKiDN Bogdana Zdrojewskiego została utworzona  Otwarta licencja edukacyjna. Licencja ma służyć udostępnianiu lektur szkolnych, do których prawa lub licencje wykupi Skarb Państwa za pośrednictwem Instytutu Książki. To zupełnie nowe rozwiązanie prawne ma pozwolić na udostępnianie online dzieł Janusza Korczaka, a w przyszłości także innych utworów. Zarówno zakres, jak i nazwa […]

Read More

MKiDN na dniach uruchamia swój nowy program Obserwatorium Kultury. Jego celem jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze. Polecamy uwadze par. 26 regulaminu, którego zapisy gwarantują dowolne wykorzystanie wszystkich materiałów, wyników i kodu oprogramowania stworzonego z tego priorytetu bez ograniczeń prawnych. 

Read More

W dniu 21 czerwca MKiDN przekazało bibliotekom swoje rekomendacje (PDF) dotyczące przekazywania metadanych do Europeany, w których mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero zostały uznane jako niezgodne z prawem. Koalicja oraz Centrum Cyfrowe przesłało do MKiDN swoje stanowiska w których jednoznacznie uważamy, że tworzenie metadanych nie jest aktem twórczym, tylko odtwórczym i postulowaliśmy, żeby Ministerstwo rekomendowało przekazywanie pełnych metadanych przez polskie instytucje kultury do Europeany.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji zrzeszająca różne instytucje dążące do jednego celu – jak najszerszego udostępnienia zasobów edukacyjnych pragnie zając stanowisko wobec rekomendacji MKiDN (PDF) przekazanych 21 czerwca 2012 r. instytucjom zainteresowanym, a związanych z przekazywaniem metadanych do Europeany. W dokumencie uznaje się za niezgodne z polskim prawem mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero (dalej: CC0).

Read More

MKiDN przedstawiło do konsultacji nowy regulamin priorytetu 5 – Czasopisma programu MKiDN. Koalicja zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie wysłane w dniu dzisiejszym do MKiDN. Poniżej zamieszczamy jego treść. „Uważamy, że przy ocenie wartości społecznej należy usunąć punkt VI B d: „Przedstawienie oświadczenie o udostępnianiu w Internecie przez okres przynajmniej 24 miesięcy każdego numeru pisma objętego dotacją z chwilą ukazania się kolejnego numeru w jakości umożliwiającej […]

Read More

18 lutego 2011 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprosiło do ponownych konsultacji społecznych dotyczących Sprawozdania z wdrożenia w Polsce dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Ponieważ Sprawozdanie obejmowało krótki okres działania (czerwiec 2007 do grudnia 2008), w pierwszych konsultacjach podkreślono brak istotnych doświadczeń związanych z tymi regulacjami, co utrudniło ich ocenę. MKiDN […]

Read More