plen

Na początku sierpnia na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji została opublikowana informacja o nowym konkursie grantowym na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Koalicja Otwartej Edukacji po analizie dokumentów konkursu, z niepokojem stwierdza, że  nie znalazły się w nich zapisy gwarantujące otwartość zasobów, których powstanie zostanie sfinansowane ze środków konkursowych.

Read More

9 sierpnia 2012 r. wysłaliśmy do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego list, w którym przedstawiliśmy stanowisko KOED na temat zasad przyjętych w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, przy finansowaniu działalności upowszechniającej naukę oraz w programie Index Plus. Z wielkim uznaniem przyjęliśmy inicjatywy, których celem jest zwiększenie promocji wyników polskich badań na świecie. Jednakże realizacja NPRH, DUN oraz Index Plus budzi – naszym zdaniem – poważne zastrzeżenia.

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) ogłosił konsultacje projektu regulaminu nowego programu Dziedzictwo Cyfrowe. Program ma na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej.
 Przewiduje digitalizację cennych zasobów archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych, muzealnych oraz zabytków, ich upowszechnianie za pośrednictwem Internetu oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej. Opracowaliśmy wspólne stanowisko ws projektu regulaminu, które wyraziliśmy w oficjalnym liście do NInA.

Read More

INASP – International Network for the Availability of Scientific Publications ogłosiła konkurs, w którym można wygrać dotację w wysokości 500 USD na organizację imprez promujących otwartą naukę w ramach Open Access Week. Wygrywa dziesięć najciekawszych pomysłów.

Read More

Na Peer 2 Peer University planowane jest uruchomienie nowego kursu dla osób, które chcą napisać dobry wniosek o grant na realizację otwartościowych projektów – Getting your CC project funded. Kurs czeka na akceptacje, zostanie otwarty 18 kwietnia i potrawa do 30 czerwca 2011. Podczas kursu uczestnicy krok po kroku będą rozwijać wniosek projektu, który po zakończeniu kursu, będzie gotowy do złożenia i dopracowany na tyle, że uzyskanie grantu […]

Read More

Portal amerykańskiego Departamentu Pracy donosi, że rząd USA 20 stycznia 2011 r. ogłosił konkurs grantowy na tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych z budżetem 2 miliardów USD do wykorzystania w ciągu 4 lat trwania programu. Warunkiem koniecznym jest opublikowanie materiałów opracowanych w ramach grantu na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, co poza samym faktem ogromnego dofinansowania, jest ogromną wartością dodaną programu. Zdaniem Bona […]

Read More

Dzięki współpracy z Creative Commons Polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawarło w regulaminie konkursu grantowego „Pomoc rozwojowa 2011” warunek udostępnienia wyników projektów objętych prawami autorskimi na licencji CC BY. W Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w punkcie 5.15 czytamy: Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie projektu będą zobowiązani do udostępnienia wszelkich wyników projektu mających cechy utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, aby […]

Read More