plen

Free Culture Forum skupiające kluczowe instytucje i aktywistów z całego świata w obszarze otwartej kultury i edukacji, opublikowało właśnie efekt spotkania z drugiego Forum, które odbyło się w Barcelonie w październiku 2010 r. Efektem pracy jest deklaracja na temat modeli ekonomicznych zapewniających trwałość twórczości (Sustainable models for creativity). Dokument jest kontynuacją, opracowanej podczas pierwszego Forum, Karty Innowacji, Kreatywności i Dostępu do Wiedzy (2009 r.), stanowiącej […]

Read More

Na przełomie października i listopada (29.10-1.11) w Barcelonie odbyło się Forum Wolnej Kultury, ważne wydarzenie  dla rozwoju idei otwartości. W tym wpisie publikujemy tłumaczenie założeń konferencji. Nad przełożeniem finalnego tekstu Charter for Innovation, Creativity and Access to Knowledge obecnie pracujemy i opublikujemy go w nadchodzącym czasie. Poniższy tekst założeń jest tłumaczeniem Bożeny Bednarek-Michalskiej, opracowanym do celów edukacyjnych. Hiszpania, która przejmie przewodnictwo Wspólnoty Europejskiej w pierwszej połowie 2010 […]

Read More