plen

12 kwietnia w Sosnowcu odbędzie się III Otwarty Kongres Wolnego i Otwartego Oprogramowania. To spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi szeroko rozumianego świata nauki i rynku IT skierowane zarówno do naukowców, doktorantów, studentów, licealistów, profesjonalistów, jak i do osób, które niedawno zainteresowały się naukami informatycznymi, Wolnym Oprogramowaniem lub problematyką szeroko rozumianej otwartości nie tylko w kontekście czysto technicznym. Propozycje wystąpień  można zgłaszać do 14.02.

Read More

W ramach Biblioteki CeON  ukazała się publikacja autorstwa dr. Krzysztofa Siewicza “Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne”. Publikacja ma na celu przybliżenie instytucjom publicznym decyzji jakie muszą podjąć podczas planowania udostępniania własnych produktów jako wolne oprogramowanie.

Read More

13 marca w Warszawie odbędą się dwa spotkania z Richardem Stallmanem twórcą projektu GNU i prekursorem otwartości w oprogramowaniu. W południe na Politechnice Warszawskiej Stallman wygłosi wykład „Wolne społeczeństwo cyfrowe”, który będzie głębszą refleksję nad pytaniem o dobre i złe strony cyfrowego uczestnictwa w kulturze. Wykład będzie miał miejsce o godzinie 12:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Wykład będzie transmitowany na stronie RMS2013.pl.

Read More

Otwarty Kongres FLOSS (Wolne i Otwarte Oprogramowanie) to spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi szeroko rozumianego świata nauki i rynku IT, organizowane przez Polską Grupę Użytkowników Linuxa (PLUG) oraz Instytut Informatyki przy Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Kongres odbędzie się 27 kwietnia, 2012 w Sosnowcu.

Read More