plen

29 lipca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego dyskutowano m.in. o zmianach w dozwolonym użytku edukacyjnym i naszej petycji jaką wysłaliśmy najpierw do sejmowej Komisji Kultury, a następnie do Senatu. Przedstawicielem Koalicji na posiedzeniu był Alek Tarkowski. Niestety pomimo naszych starań o rozszerzenie dozwolonego użytku edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych takich, jak biblioteki, muzea, archiwa i organizacje pozarządowe, Komisja Kultury i Środków Przekazu nie przyjęła […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji przedstawiła swoją opinię na temat sankcji karnych za przekraczanie przepisów prawa autorskiego, który został poruszony podczas spotkania w MKiDN na Forum Prawa Autorskiego. Stanowisko zostało wysłane do resortu kultury 31 stycznia 2014 r. W stanowisku przede wszystkim zwracamy uwagę na istnienie szarej strefy wokół egzekwowania zapisów prawa autorskiego.  Szara strefa istnieje nie tylko dlatego, że przepisy prawa autorskiego oddziałują na wiele pozornie neutralnych czynności, takich jak prowadzenie bloga […]

Read More

Infografik na temat wolnych licencji, wolnej kultury i jej remiksowania zostało opublikowanych już naprawdę sporo. To świetne materiały edukacyjne, przystępnie tłumaczące zawiłości prawne, świetna baza referencyjna i baza inspiracji. Teraz czas na kolejne obszary z działki prawa autorskiego. Centrum Cyfrowe opracowało infografikę adresowaną do nauczycieli i edukatorów na temat dozwolonego użytku edukacyjnego. Infografikę uzupełnia artykuł autorstwa Marcina Grudnia z Fundacji Nowe Media, który powstał po warsztatach eksperckich zrealizowanych przed wakacjami. […]

Read More

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w dniu 4 marca organizuje debatę na temat wolnego dostępu do twórczości pod hasłem “Legalne piratowanie”. Jak czytamy na stronie ZAIKSu “konieczne jest uświadomienie odbiorcom kultury, jak wiele wolno w zakresie dozwolonego użytku. Często nie zdajemy sobie sprawy, że w wielu przypadkach, wbrew obiegowej opinii, nie „piratujemy„! Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom dozwolonego użytku. Wydarzenie będzie miało charakter otwartej debaty podczas której zaproszeni goście […]

Read More

Dozwolony użytek to zapis ustawy o prawie autorskim, który budzi chyba najwięcej wątpliwości i pozostawia najwięcej luk interpretacyjnych. Według ustawy prawo autorskie to prawo własności, co oznacza, że możliwość korzystania z cudzego dzieła istnieje wyłącznie za zgodą autora i odpłatnie. Dozwolony użytek daje jednak użytkownikom większą swobodę w korzystaniu z prac innych osób, upoważniając do korzystania z utworu bez zgody autorów.

Read More

W ramach programu Kadra Kultury w dniach 8-10 marca 2011 r. obędzie się szkolenie Prawo autorskie i creative commons w instytucjach kultury. Szkolenie skierowanie jest do managerów projektów kulturalnych i pracowników instytucji kultury. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa autorskiego w kontekście działań instytucji kultury, a także zaprezentowanie zasad udostępniania twórczości na licencji Creative Commons.

Read More

W serwisie Prawo.Vagla.pl pojawiła się notka na temat pozwu przeciwko bibliotece w związku z ograniczeniem możliwości kopiowania do jednego arkusza wydawniczego. Obecnie stosowana praktyka w niektórych bibliotekach pozwala wykonywać kopie oryginału nie przekraczające 22 stron. W świetle zapisów o dozwolonym użytku osobistym (art. 23 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) ustalanie takich limitów nie jest w pełni zgodne z prawem i narusza interes konsumenta – użytkownika biblioteki. […]

Read More