plen

Free Culture Forum skupiające kluczowe instytucje i aktywistów z całego świata w obszarze otwartej kultury i edukacji, opublikowało właśnie efekt spotkania z drugiego Forum, które odbyło się w Barcelonie w październiku 2010 r. Efektem pracy jest deklaracja na temat modeli ekonomicznych zapewniających trwałość twórczości (Sustainable models for creativity). Dokument jest kontynuacją, opracowanej podczas pierwszego Forum, Karty Innowacji, Kreatywności i Dostępu do Wiedzy (2009 r.), stanowiącej […]

Read More