plen

14 czerwca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece w Rzeszowie bibliotekarze z Podkarpacia będą uczestniczyć w seminarium dotyczącym nowoczesnego warsztatu informacyjnego. Seminarium jest adresowane do pracowników bibliotek publicznych pracujących w działach udostępniających zbiory biblioteczne i informacje, tworzących materiały metodyczne i informacyjne.

Read More

Od dziś (1 marca 2011 r.) pełne teksty artykułów zamieszczanych w 19. tytułach czasopism elektronicznych wydawanych w AGH są dostępne w Internecie bez żadnych ograniczeń. Także te najnowsze, które w otwarty sposób były dostępne dopiero po okresie 2 lat od daty publikacji. Obowiązująca polityka udostępniania zbiorów na AGH stawiała przed czytelnikami zasadnicze ograniczenia – wyjaśnia mgr. Ewa Dobrzyńska-Lankosz, dyrektor BG AGH. Dotychczas najnowsze artykuły autorstwa […]

Read More

Wsparcie Bibliotek w dniu 9 marca 2011 r. zaprasza na szkolenie pod tytułem Otwarte Zasoby Edukacyjne – o tym jak uwolnić informację i wykorzystać bogactwo sieci w działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej. Szkolenie jest adresowane do bibliotekarzy akademickich, osób zajmujących się organizacją źródeł elektronicznych, zainteresowanych rozwojem elektronicznej informacji, prowadzących szkolenia, a także osób, których codzienne zadania zawodowe związane są z poszukiwaniem informacji.

Read More

W serwisie Prawo.Vagla.pl pojawiła się notka na temat pozwu przeciwko bibliotece w związku z ograniczeniem możliwości kopiowania do jednego arkusza wydawniczego. Obecnie stosowana praktyka w niektórych bibliotekach pozwala wykonywać kopie oryginału nie przekraczające 22 stron. W świetle zapisów o dozwolonym użytku osobistym (art. 23 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) ustalanie takich limitów nie jest w pełni zgodne z prawem i narusza interes konsumenta – użytkownika biblioteki. […]

Read More

W połowie czerwca (15-17.06.2011) w Krakowie i Zakopanem odbędzie się ogólnopolska  konferencja naukowa poświęcona tematyce Otwartych Zasobów Wiedzy i działania uczelni w oparciu o otwarte modele rozpowszechniania wiedzy. Podtytuł to nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej. Do tych środowisk adresowana jest konferencja. Patronat nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.

Read More

Już w przyszłym tygodniu, 7 października, kolejne wydarzenie związane z ruchem Open Acces, a poprzedzające oficjalne obchody Międzynarodowego Tygodnia OA. Tym razem aktywizują się środowiska bibliotekarskie. Z inicjatywy Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP odbędzie się jednodniowe seminarium poświęcone Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Na spotkaniu, obok wyjaśnienia idei Otwartych Zasobów Edukacyjnych (M. Kowalska), zostaną poruszone kwestie roli bibliotek pedagogicznych […]

Read More