plen

Aby móc korzystać z licencji CC wystarczy dokonać wyboru odpowiedniej licencji i wyraźnie oznaczyć, że dany utwór jest udostępniany na tej licencji. Creative Commons nie prowadzi żadnej rejestracji dzieł udostępnianych na warunkach CC, nie pobiera również opłat za korzystanie z tekstów licencji. Publikowanie utworów na licencjach CC nie wymaga rejestrowania się gdziekolwiek, ani podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Podpisanie umowy jest jednak często zalecane w celach dowodowych lub nawet wymagane […]

Read More

Center for the Study of the Public Domain z okazji międzynarodowego Dnia Domeny Publicznej opublikowało ciekawy tekst o znaczeniu domeny publicznej dla rozwoju kultury 'Public Domain Day: January 1, 2010′. Autorzy wskazują na oczywiste korzyści płynące z wygasania autorskich praw majątkowych. Podkreślają głównie prawo do nieodpłatnego wykorzystania, ponownego publikowania, tłumaczenia, zmian, adaptacji bez konieczności pytania o zgodę i naruszania prawa. Filmy, zdjęcia, książki, […]

Read More

1 stycznia 2010 roku kończy się okres ochrony prawami autorskimi dzieł Witkacego, Romana Dmowskiego, Zygmunta Freuda, W.B. Yeatsa i tysięcy innych twórców zmarłych w roku 1939. Oznacza to, że będą one mogły trafić do cyfrowych bibliotek i być wykorzystywane bez ograniczeń. Podczas obchodów Dnia Domeny Publicznej w Bibliotece Narodowej przedstawiciele organizacji pozarządowych, bibliotek, instytucji kultury i prawnicy debatowali nad stanem udostępniania zasobów kultury w Polsce. […]

Read More

Na przełomie października i listopada (29.10-1.11.2009) w Barcelonie odbyło się Forum Wolnej Kultury. O jego założeniach informowaliśmy na naszym blogu. Od tamtego czasu pracowaliśmy nad przełożeniem finalnego tekstu Karty Innowacji, Kreatywności i Dostępu do Wiedzy, która jest efektem kilkudniowych obrad Forum. Wśród zapisów najistotniejsze są postulaty prawne, które porządkują prawa człowieka, obywatela i twórcy w erze cyfrowej. Zapisy dotyczące kwestii prawnych powstały na podstawie zidentyfikowanych braków, jakie istnieją w narodowych […]

Read More

Na przełomie października i listopada (29.10-1.11) w Barcelonie odbyło się Forum Wolnej Kultury, ważne wydarzenie  dla rozwoju idei otwartości. W tym wpisie publikujemy tłumaczenie założeń konferencji. Nad przełożeniem finalnego tekstu Charter for Innovation, Creativity and Access to Knowledge obecnie pracujemy i opublikujemy go w nadchodzącym czasie. Poniższy tekst założeń jest tłumaczeniem Bożeny Bednarek-Michalskiej, opracowanym do celów edukacyjnych. Hiszpania, która przejmie przewodnictwo Wspólnoty Europejskiej w pierwszej połowie 2010 […]

Read More

Poniższy list na temat zasad udostępniania materiałów na stronie kula.gov.pl został wysłany przez KOED w dniu 21.09.2009 do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Opublikujemy również odpowiedź na nasze pismo. Koalicja Otwartej Edukacji z ogromnym zainteresowaniem odnotowała fakt pojawienia się strony edukacyjnej kierowanej do dzieci www.kula.gov.pl. Zdajemy sobie sprawę z zasadności i użyteczności tej inicjatywy. Ogromnie nas cieszy, że Ministerstwo Kultury działa na rzecz rozpowszechnienia edukacji kulturalnej, która naszym […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji opublikowała listę autorów, których dzieła przechodzą do domeny publicznej 1 stycznia 2009 roku. Znalazło się na niej, wśród 500 innych twórców, nazwisko Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W odpowiedzi na to, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia opublikowało na swojej stronie (http://www.faustyna.pl/) sprostowanie, w którym napisano: „To prawda, że Autorka „Dzienniczka” zmarła 70 lat temu, lecz okres ochrony autorskich praw majątkowych do jej dzieła zgodnie z … […]

Read More