plen

3 listopada w Szczecinie odbędzie się szkolenie ”Wolna kultura i edukacja. Szkolenie z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i licencji Creative Commons w praktyce managera instytucji kultury i edukacji„. Spotkanie jest kierowane głównie do kadry zarządzającej i animatorów życia kulturalnego. Szkolenie w formie warsztatów poprowadzi Jarosław Lipszyc. Uczestnicy obok zdobycia wiedzy teoretycznej, dowiedzą się, jake wyzwania w praktyce stoją przed konkretnymi instytucjami kultury i edukacji, które chcą promować otwartą edukację i kulturę. Program […]

Read More

Zapraszamy do udziału w cyklu dwóch warsztatów dotyczących tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Warsztaty są kontynuacją konferencji „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”, która odbędzie się 23 kwietnia 2009 roku w Sejmie RP. (Informacje o konferencji znajdują się na stronie http://koed.org.pl/) Celem warsztatów jest ułatwienie uczestnikom praktycznej realizacji projektów otwartej edukacji w Polsce. W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane podejścia do realizacji otwartych projektów edukacyjnych, techniki budowania i wspierania […]

Read More

Biuletyn EBIB nr 1/2009, wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, został niemal w całości poświęcony zagadnieniom wolnego dostępu do kultury i treści edukacyjnych. Jak pisze Bożena Bednarek-Michalska we wstępnym felietonie do tego numeru EBIB: Tym razem w „Biuletynie EBIB” o wolności. To, jak sadzę, jest wartość, która dla każdego z nas jest ważna. Chyba się nie mylę? [..] Okazuje się, że im dłużej Internet nam służy, tym więcej pojawia […]

Read More

Z datą 2008, ale w praktyce dopiero w styczniu 2009 ukazał się 11 numer kwartalnika „Meritum” wydawanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Cały numer poświęcony jest otwartym zasobom edukacyjnym w internecie,  zarówno program na wolnych licencjach jak i portalom i projektom oferującym bezpłatnie treści edukacyjne. M.in. w numerze zawarte są dwa artykuły na temat Wikipedii oraz artykuły na temat Wolnych Podręczników i Wolnych Lektur. Na ostatniej stronie czasopisma znajduje się […]

Read More