plen

OZE

Biuletyn EBIB nr 1/2009, wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, został niemal w całości poświęcony zagadnieniom wolnego dostępu do kultury i treści edukacyjnych. Jak pisze Bożena Bednarek-Michalska we wstępnym felietonie do tego numeru EBIB: Tym razem w „Biuletynie EBIB” o wolności. To, jak sadzę, jest wartość, która dla każdego z nas jest ważna. Chyba się nie mylę? [..] Okazuje się, że im dłużej Internet nam służy, tym więcej pojawia […]

Read More

Z datą 2008, ale w praktyce dopiero w styczniu 2009 ukazał się 11 numer kwartalnika „Meritum” wydawanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Cały numer poświęcony jest otwartym zasobom edukacyjnym w internecie,  zarówno program na wolnych licencjach jak i portalom i projektom oferującym bezpłatnie treści edukacyjne. M.in. w numerze zawarte są dwa artykuły na temat Wikipedii oraz artykuły na temat Wolnych Podręczników i Wolnych Lektur. Na ostatniej stronie czasopisma znajduje się […]

Read More