plen

Slajd 18 – W 'terenie' ludzie otwierają dla nas drzwi, my otwieramy dla nich zasoby