plen

Slajd 17 – Otwartość jest ważna, ponieważ pozwala efektywniej wykorzystać istniejące zasoby