plen

Slajd 14 – Otwarta nauka i wolny dostęp służą tworzeniu podmiotowości…