plen

Slajd 10 – Otwartość pozwala unikać wyważania otwartych drzwi