plen

Projekt ustawy o otwartych zasobach publicznych – za tydzień konsultacje

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło podczas wczorajszej konferencji prasowej swoje prace nad projektem ustawy o otwieraniu zasobów w instytucjach publicznych. Ustawa ma ułatwić proces otwierania zasobów wiedzy i kultury za pośrednictwem internetu. Prace nad ustawą mają potrwać do końca 2013 roku. W przyszłym tygodniu MAiC przekaże długo wyczekiwany projekt do konsultacji społecznych.

Według wstępnych założeń przedstawionych przez MAiC na konferencji ustawa zakłada wprowadzenie precyzyjnej definicji zasobów publicznych i rozróżnienie ich od informacji publicznej. Ustawa ma także  określać jasne kryteria i warunki korzystania z zasobów będących w posiadaniu podmiotów publicznych. Otwarty dostęp  do publicznych zasobów nie będzie jednak obligatoryjny. Instytucje będą mieć wybór co do zakresu dostępu, a sama ustawa ma być stymulatorem dla długotrwałego i stopniowego procesu otwierania zasobów i pomocą w rozwiązywaniu kwestii prawnych.

MAiC przygotował wideo (wzór RSAnimate) promujące otwarte zasoby i pokazujące korzyści jakie otwarte treści dają różnym grupom użytkowników. Wideo na  jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0.

Otwarte Zasoby – konsultacje MAC from MAC on Vimeo.

Koalicja czeka na przyszły tydzień i projekt ustawy, wobec którego na pewno zajmiemy stanowisko.