plen

Konferencja Open Education Global 2016 – wolny nabór otwarty

logoOEG
W imieniu organizatorów, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Open Education Consortium, zapraszamy do udziału w wolnym naborze na prelegentów międzynarodowej konferencji Open Education Global, która odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2016 roku w Krakowie.

Termin nadsyłania propozycji wystąpień – artykułów, plakatów, paneli dyskusyjnych i warsztatów: 16 listopada 2015 r. Artykuły będą wydane w materiałach konferencyjnych, a wybrane prace zostaną opublikowane w otwartym recenzowanym czasopiśmie naukowym – Open Praxis.

Propozycje wystąpień można składać w kilku ścieżkach tematycznych:

  • integracja otwartych praktyk
  • współpraca
  • otwarta edukacja jako strategia
  • badania nad rozwojem otwartej edukacja
  • inicjatywy otwartej edukacji w Europie

Convergence Through Collaboration to temat przewodni tegorocznej konferencji, której celem jest zintegrowanie międzynarodowego środowiska osób zajmujących się otwartością w aspekcie otwartych zasobów edukacyjnych (Open Educational Resources), otwartego dostępu (Open Access) i otwartych narzędzi (open source). Konferencja to przede wszystkim przestrzeń do wymiany doświadczeń, promocji otwartości i dobrych praktyk oraz dyskusji nad kształtem strategii i polityk związanych z otwartymi zasobami i otwartym dostępem.

Istotną częścią wydarzenia będzie panel otwierający Open Up Poland w dniu 12 kwietnia, podczas którego planowane jest zaprezentowanie osiągnięć Polski w dziedzinie otwartości.

W konferencji co roku bierze udział ponad 250 osób zajmujących się problematyką otwartości (otwarta edukacja, otwarte zasoby, otwarty dostęp): badaczy, praktyków, decydentów, edukatorów, pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli i studentów.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z Centrum e-Learningu AGH (cel@agh.edu.pl) celem ustalenia warunków uczestnictwa.

Szczegóły dotyczące organizacji, formatu nadsyłanych wystąpień i programu dostępne są na stronie Open Education Global 2016.