plen

Senat nie rozszerzył dozwolonego użytku edukacyjnego

29 lipca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego dyskutowano m.in. o zmianach w dozwolonym użytku edukacyjnym i naszej petycji jaką wysłaliśmy najpierw do sejmowej Komisji Kultury, a następnie do Senatu. Przedstawicielem Koalicji na posiedzeniu był Alek Tarkowski. Niestety pomimo naszych starań o rozszerzenie dozwolonego użytku edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych takich, jak biblioteki, muzea, archiwa i organizacje pozarządowe, Komisja Kultury i Środków Przekazu nie przyjęła naszych propozycji zmian w projekcie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Główne pomysły i opinie pojawiające się podczas całej dyskusji Komisji:

  • uwagi racjonalizatorskie zgłaszane przez stronę społeczną w trakcie konsultacji, ignorują zasadę, że dozwolony użytek nie może naruszać słusznych interesów twórców
  • proponowane zmiany mogą doprowadzić do stworzenia furtki, dzięki której można wykorzystywać utwory innych twórców i mozna sie zaslaniac tym, ze nie ma on znaczenia (np. nagrywanie filmu do YouTube z działającym telewizorem w tle). Niezamierzone włączenie chronionych utworów powinno być w opłacane.
  • obawy budzą propozycje rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do dozwolonego użytku,
  • jeśli nauczanie na odległość jest związane z opłatami, to powinny być pobierane opłaty za wykorzystanie utworów twórców,
  • propozycja: dozwolony użytek edukacyjny powinien obowiązywać tylko w przypadku działań niekomercyjnych; w innych przypadkach wprowadzenie płatnego dozwolonego użytku edukacyjnego,
  • rozszerzeniem zakresu podmiotowego dozwolonego użytku podważamy sens istnienia prawa autorskiego,
  • dozwolony użytek edukacyjny niszczy rynek podręczników, dbając o rozszerzenie dozwolonego użytku niszczymy, podważamy wartość naukową podręczników.

Nagranie z obrad komisji jest dostępne na stronie Senatu. Komentarz do naszej petycji zaczyna się od 14 min 12 sek.