plen

Polecamy

Od czego zacząć wyjaśnianie otwartej edukacji? Od licencji Creative Commons? Od narzędzi do publikowania w sieci? A może od problemów z prawem autorskim w szkole? Każde z tych zagadnień jest ważne, ale żadne z nich nie zbliża nas do najważniejszego czynnika, który „otwiera” szkołę, czyli do współpracy. Tak jak można mówić prozą, nic o tym nie wiedząc, tak można uprawiać otwartą edukacją be znajomości wolnych i otwartych licencji. Nauczyciele i nauczycielki (oraz ich podopieczne) na całym świecie praktykują ją […]

Read More

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza do udziału w drugiej edycji turnieju Wolnych Lektur. Tym razem zadanie polega na przygotowaniu i udostępnieniu na wolnej licencji (i w otwartym formacie) wizualizacji opartej na Wolnych Lekturach. Wizualizacją może być oryginalna prezentacja treści jednego lub kilku wybranych utworów, przekrojowy mashup na podstawie danych z API, grafika, animacja, program lub film – formuła jest dowolna i szeroka. Liczy się przede wszystkim oryginalność pomysłu, estetyka wykonania i ciekawe […]

Read More

Nożyczki, taśma klejąca, kartka z flipchartu, markery. Do tego kreatywne pomysły, połączenie doświadczenia z nowo nabytą wiedzą, refleksja nad twórczością oraz 30-stopniowy upał :-) To przepis na świetny plakat  Daj wolność kulturze, który został opracowany podczas warsztatów w ramach tegorocznego szkolenia animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury, które odbyło się w Krakowie na początku lipca.

Read More

Od początku tego tygodnia zapraszamy wszystkich fanów Otwartych Zasobów nie tylko Edukacyjnych w nowe miejsce. Ruszył serwis Otwarte Zasoby. W założeniu serwis będzie biblioteką linków do polecanych otwartych zasobów w sieci oraz narzędzi do ich tworzenia i dzielenia się. Serwis Otwarte Zasoby ma zaledwie kilka dni, ale prężnie się rozwija. Jak przyznaje Kamil Śliwowski z Centrum Cyfrowego i Creative Commons Polska, inicjator i twórca serwisu, „jeszcze sporo pracy przed nim, dodanie zasobów i poprawienie […]

Read More

Znamy już wyniki konkursu Why Open Education matters? na najlepsze wideo promujące otwarte zasoby edukacyjne. Wygrała animacja studia Blink Tower z Afryki Południowej. Poniżej zwycięskie wideo z napisami w j. polskim przygotowanymi przez Kamila Śliwowskiego. Wideo studia Blink Tower dostępne jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, tłumaczenie aut. Kamila Śliwowskiego dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Read More

Już dziś ruszamy z obchodami Open Access Week 201. Przed nami kilka większych i mniejszych wydarzeń. Wszystkie równo ciekawe. Ponieważ w poprzednim tygodniu mieliśmy przerwę w działaniu strony, nie mogliśmy na bieżąco informować o nowych imprezach.

Read More

W sieci pojawiła się już polska wersja językowa The Power of Open, publikacji wydanej przez Creative Commons. Książka prezentuje wybór najciekawszych przykładów zastosowania licencji CC w różnych branżach.  To jedna z pionierskich publikacji, która stanowi szeroki przegląd wykorzystania Creative Commons, prezentuje ciekawych ludzi, którzy decydowali się na otwartość w swojej pracy i twórczości. Przez to jest bazą kontaktów i źródłem inspiracji oraz kopalnią przykładów które są ilustracją dla argumentów […]

Read More

W ramach Koalicji została opracowana analiza prawna Creative Commons Zero – CC0 – oświadczenia, za pomocą którego osoba przekazuje swoje prace do domeny publicznej i tym samym zrzeka się wykonywania wszelkich jej praw do utworu objętych przepisami prawa autorskiego na całym świecie, włączając w to wszelkie prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo.  Analiza miała na celu sprawdzenie czy na gruncie polskiego prawa autorskiego jest możliwe wdrożenie CC0. Dla […]

Read More

Na tegorocznych Targach Książki w Krakowie 3-6 listopada, w ramach imprez dodatkowych odbędzie się panel na temat wykorzystania nowych mediów w edukacji „Książki w smartfonie, biblioteka w internecie, remiks literacki – książka i edukacja w świecie Nowych Mediów”.

Read More

Niedługo 24-30 października 2011 będziemy obchodzili po raz kolejny międzynarodowy Tydzień Open Access . Warto pomyśleć, jak włączyć się do działań, które promują otwarte zasoby naukowe czy edukacyjne. Szczególnie biblioteki mogą przygotować ciekawe inicjatywy.

Read More