plen

Publikacje KOED

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (na przykładzie bibliotek z odniesieniami do działalności muzeów i archiwów). Instrukcja dla instytucji kultury

aut. Natalia Mileszyk, 2016

Przedmiotem publikacji jest ustawa o dostępie do informacji sektora publicznego. Ustawa stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Publikacja omawia istniejące w instytucjach publicznych praktyki udostępniania własnych zasobów w świetle nowych przepisów.

Publikacja do pobrania w: PDF

 

OPEN ACCESS I PROBLEM OSTATNIEJ „MILI” W ODNIESIENIU DO WIEDZY

aut. Peter Suber, tłum. Sabina Łagowska
Publikacja do pobrania w: PDF

 

 

 

 

 

WIEDZA JAKO DOBRO PUBLICZNE

aut. Peter Suber, tłum. Sabina Łagowska

Publikacja do pobrania w: PDF

 

 

 

 

 

W STRONĘ WARTOŚCIOWEJ OCENY

aut. David Wiley, tłum. Sabina Łagowska

Tłumaczenie tekstu z bloga Davida Wiley „iterating toward openness” na temat sposobów wartościowego oceniania pracy studenta.

Publikacja do pobrania w: PDF

 

 

 

 

prawo-autorskie-w-edukacji-jak-unikac-naruszenPRAWO AUTORSKIE W EDUKACJI: JAK UNIKAĆ NARUSZEŃ?

oprac. dr Krzysztof Siewicz, 2016

Aktualizacja broszury z 2015 roku, w której znajdziemy odpowiedzi na pytania: Kto może korzystać z dozwolonego użytku edukacyjnego? Na czym polega cel edukacyjny? Czy w sieci istnieją egzemplarze? Jak i kiedy działa prawo cytatu? Broszura omawia najważniejsze elementy tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego, tj. przepisów regulujących korzystanie z chronionych utworów w działalności edukacyjnej. Broszura uwzględnia stan prawny na 2016 rok.

Pobierz broszurę w formacie PDF, ePUBTXT.

 

 

prawo-autorskie-w-edukacji-jak-unikac-naruszenPRAWO AUTORSKIE W EDUKACJI: JAK UNIKAĆ NARUSZEŃ?

oprac. dr Krzysztof Siewicz, 2015

Broszura omawia najważniejsze elementy tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego, tj. przepisów regulujących korzystanie z chronionych utworów w działalności edukacyjnej. Autor w przystępny sposób interpretuje zapisy art. 27, 28  i 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wyjaśnia na czym polega dozwolony użytek edukacyjny, z jakimi swobodami i ograniczeniami się wiąże. Przedstawia także wskazówki co do tego, w jaki sposób reagować na wezwania do zapłaty odszkodowania za rzekome naruszenie prawa autorskiego.

Publikacja do pobrania w: PDF| ePUB

 

siewicz-legalnosc-zrodla

CZY MOŻNA KORZYSTAĆ Z UTWORÓW Z NIELEGALNYCH ŹRÓDEŁ

oprac. dr Krzysztof Siewicz, 2014

Broszura porusza o problemie legalności źródła w dozwolonym użytku. Dozwolony użytek to ograniczenie monopolu autorskiego wprowadzone przez ustawodawcę między innymi w celu ochrony interesu społecznego związanego np. z rozwojem edukacji i nauki. Nie każde jednak społecznie korzystne działanie polegające na korzystaniu z utworów jest dozwolone bez zgody twórcy.Publikacja odpowiada na ważne pytania: Czy istnienie wymogu legalności źródła jest już przesądzone? Jak wykazać legalność źródła? Jak problem legalności źródeł ma się do praktyki pracy nauczycieli i edukatorów?

Publikacja do pobrania w: PDF | ePUB

 

dlaczego-nie-licencje-ncCREATIVE COMMONS:KONSEKWENCJE BLOKOWANIA UŻYCIA KOMERCYJNEGO
oprac. 2014

Przedstawiamy argumenty przeciwko stosowaniu licencji Creative Commons z atrybutem NC (Non-Commercial) blokującym komercyjne wykorzystywanie licencjonowanych utworów. Licencje te w szczególności nie powinny być stosowane do udostępniania zasobów edukacyjnych. Opracowanie przydatne zwłaszcza dla instytucji upowszechniających swoje materiały na niewolnych licencjach NC oraz dla trenerów. Pobierz plik PDF.

 

 

 

PRZEWODNIK PO OTWARTYCH ZASOBACH EDUKACYJNYCH
oprac. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, wersja 5, 2014

Przewodnik składa się z kilku rozdziałów: 1) Otwartość w edukacji 2) Otwarte Zasoby Edukacyjne 3) Wolne licencje 4) Domena Publiczna 5) Katalog OZE 6) Wyszukiwanie OZE 7) Publikowanie i wykorzystanie otwartych treści w serwisach web 2.0 8) Oznaczanie treści otwartymi licencjami 9) Dostępność zasobów w Internecie.
Kluczowym elementem przewodnika jest katalog serwisów otwartych zasobów edukacyjnych z podziałem na licencje. W przewodniku znajdują się także porady praktyczne dotyczące publikowania i oznaczania treści licencjami CC – m.in. schemat pozwalający określić gotowość do publikacji na CC, sposoby oznaczania licencją różnych typów plików, poprawnego znakowania treści licencją. Opisane zostały aplikacje ułatwiające poprawnie oznaczać autorstwo i licencją oraz sprawdzanie czy dany zasób został udostępniony na otwartych zasadach. Pobierz najnowszą wersję w PDF. Licencja dla przewodnika: Creative Commons BY-SA.

dlaczego-nie-licencje-ncPRYWATNOŚĆ W EDUKACJI
oprac. 2014

Błyskawiczny rozwój edukacji w Sieci ma jednak również konsekwencje, których nie przewidywano na początku, np. rozwoju usług i modeli biznesowych, które będą bazować na ogromnym zapotrzebowaniu na edukację prowadzoną w internecie. Te zaś często kopiują, na dobre i złe, komercyjne rozwiązania i wartości, które nie pasują do idei otwartej edukacji. Jednym z takich narastających konfliktów jest zarabianie na danych o osobach korzystających z usług edukacyjnych. Pobierz plik PDF lub ePub.

 

 


Open_AccessOPEN ACCESS. OTWARTA NAUKA

oprac. Bożena Bednarek-Michalska, 2010

Broszura o Open Access jest wprowadzeniem w zagadnienie nowej, otwartej komunikacji naukowej. Składa się z części wprowadzającej w historię Open Access, założenia ruchu OA, definicji oraz ekonomicznych modeli publikowania czasopism naukowych, technologii w OA oraz polityki i rekomendacji dla Otwartej Nauki. Autorka opracowała także listę korzyści jakie płyną z otwartości dla świata nauki, dla uczelni, dla naukowców, dla kraju. Pobierz w PDF lub ODT.
Licencja dla broszury: Creative Commons BY-SA

 


Prawo_autPRAWO AUTORSKIE I WOLNE LICENCJE

oprac. dr Krzysztof Siewicz, 2010

Broszura to syntetyczne ujęcie podstaw prawa autorskiego, które daje kontekst dla omówienia alternatywnych systemów ochrony prawa autorskiego – wolnych licencji Creative Commons. Oprócz podstawowych informacji o licencjach, w broszurze znajduje się ich krytyka oraz  porady jak stosować licencje w praktyce. Pobierz w PDF lub ODT.
Licencja dla broszury: Creative Commons BY-SA

 


DomenaDOMENA PUBLICZNA

oprac. Tomasz Ganicz, 2010

Praktyczna broszura o domenie publicznej i zagadnieniach z nią związanych. Oprócz wprowadzenia w problematykę związaną z definiowaniem domeny publicznej i jej zasięgu (kurczenie się domeny publicznej), podkreślono wagę istnienia Domeny publicznej.  Kluczowym elementem jest schemat wygasania praw autorskich i przechodzenia dzieła do zasobów Domeny. Dodatkowo broszura jest uzupełniona o przykłady praktycznego ustalania statusu prawnego dzieładla kilku wybranych przypadków, np. dla archiwalnego zdjęcia dziadka,  herbu i logo Łodzi. Pobierz w PDF lub ODT.
Licencja dla broszury: Creative Commons BY-SA

Wszystkie materiały KOED powstały dzięki wsparciu Open Society Institute.

INFOGRAFIKI OTWARTOŚCIOWE
W wakacje 2011 zajmowaliśmy się w Koalicji przyjemnymi rzeczami, a jedną z nich była zdecydowanie praca koncepcyjno-graficzna. Z niekrytą przyjemnością i dumą dzielimy się bardzo fajnymi infografikami otwartościowymi. Grafiki są ubrane w formę prostego przewodnika pokazującego, jak legalnie korzystać z twórczości w Internecie.

Grfiki_dzieci_wycinek

Nasze hasło przewodnie to Nie bądź piratem, dziel się ze światem zgodnie z którym my dzielimy się z wami grafikami. Bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy do woli. Grafiki są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach. Tekst opracowała Kasia Sawko, grafikę Karolina Kotowska.

Pobierz grafiki w PL:  PDF (druk), PDF (1 strona) PDF, PNG, JPG, SWF,
Pobierz grafiki w EN: PDF (druk), PDF, PNG, JPG

PLAKAT O OTWARTOŚCI W KULTURZE, NAUCE I EDUKACJI
Plakat ilustruje otwartość w kulturze, nauce, edukacji, instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych. Przy każdym z obszarów znajdziecie przykład projektu, inicjatywy lub opis działania oraz przy niektórych dane pokazujące wzrostową tendencję otwartościową. Na podsumowanie kilka słów wyjaśnienia czym jest otwartość dla wszystkich, dla naukowców, nauczycieli, uczniów i studentów, dla instytucji oraz jakie ma znaczenie dla kraju. Plakat dostępny na licencji Creative Commons BY-SA.

Plakat_otwartosc

Poster dostępny w PDF, JPG, JPG (wysoka jakość), SWF
Opracowanie graficzne Karolina Kotowska, tekst: Kasia Sawko, Karolina Grodecka

PLAKAT PROMUJĄCY OTWARTY DOSTĘP DO NAUKI
Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej na obchody Tygodnia Open Access 2011 przetłumaczyło plakat OAW, przygotowany przez międzynarodową Right to Research Coalition (Koalicja na Rzecz Prawa do Badań), reprezentującą prawie 7 milionów studentów, która pracuje nad rozpowszechnianiem wiedzy na temat wagi Otwartego Dostępu oraz nad promowaniem strategii, które ułatwią dostęp do badań naukowych na poziomie uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym.

Open_access_plakat

Plakat jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Do ściągnięcia w wersji do druku w formacie PDF.