plen

Projekty Koalicjantów

Zebraliśmy w tym miejscu projekty promujące otwartość na różnych polach działania Koalicji. Są to zarówno inicjatywy realizowane wspólnie przez Koalicję, jak i projekty indywidualne poszczególnych członków Koalicji:

 

Edukacja Medialna – serwis edukacyjny zawiera wysokiej jakości scenariusze zajęć, ćwiczenia i materiały do edukacji medialnej, gotowe do wykorzystania w szkołach oraz w ramach zajęć prowadzonych w domach kultury i bibliotekach. Projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska.

Wolne Lektury – Biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi „Wolne Lektury” to projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska. Działa od 2007 roku i udostępnia w swoich zbiorach teksty lektur szkolnych, które są zalecane do użytku przez MEN, i które trafiły już do domeny publicznej więc nie są związane rygorami prawa autorskiego. Są opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf, MP3, Ogg Vorbis oraz w systemie DAISY). Można je bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym. Lektury są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Zabawnik – jest to zbiór 150 pomysłów, scenariuszy gier i zabaw dla dzieci, od wyliczanek poprzez gry planszowe, aż po teatr. Zabawnik dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. Powstał w ramach projektu „Słuchamy Polski” Fundacji Nowoczesna Polska. Zadanie realizowane na zlecanie Kancelarii Senatu w 2011 r.

Otwórz Książkę –  cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Chcemy z pomocą nowych technologii zwiększyć dostępność publikacji naukowych. Jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach programów Creative Commons Polska oraz Biblioteka Wirtualna Nauki. Patronat honorowy nad projektem objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, Profesor Michał Kleiber. Partnerami instytucjonalnymi projektu są Biblioteka Narodowa (odpowiedzialna za digitalizację książek) oraz Muzeum Historii Polski.

Otwarta Nauka – Serwis „Otwarta Nauka” to informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM UW.

Wikipedia – Wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii działającej na zasadzie otwartej treści. Funkcjonuje wykorzystując oprogramowanie wiki (j. hawajski: wiki wiki = „szybko”), wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie realnym. Wikipedia powstała 15 stycznia 2001 roku jako projekt pomocniczy pisanej przez ekspertów i aktualnie już nieistniejącej Nupedii. Wikipedia ma 14 milionów haseł we wszystkich edycjach językowych, w tym ponad 3,1 mln haseł w wersji angielskiej oraz ponad 0,6 mln haseł w wersji polskiej. Jest największym zarówno w skali globalnej jak i polskiej, istniejącym projektem opartym na wolnych licencjach zawierającym treści edukacyjne. Działa w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach i jednocześnie GNU FDL oraz zawiera też treści multimedialne na innych wolnych licencjach.


Wikimedia Commons
Drugi pod względem wielkości projekt Fundacji Wikimedia. Projekt powstał w marcu 2004 i pierwotnie miał być tylko wspólnym repozytorium plików multimedialnych dla różnych wersji językowych Wikipedii. Po kilku latach rozrósł się jednak i w dużym stopniu usamodzielnił tworząc wokół siebie liczną, międzynarodową społeczność edytorów i administratorów. Jest to prawdopodobnie największy w internecie zbiór zdjęć, grafik, schematów, filmów i muzyki, z których wszystkie bez wyjątku są dostępne na wolnych licencjach. Aktualnie zawiera ponad 6 milionów plików, z których większość jest dokładnie opisana i skategoryzowana. Zasoby zgromadzone na Wikimedia Commons można bezpośrednio używać nie tylko w projektach Wikimedia ale też w dowolnych innych opartych na oprogramowaniu MediaWiki.

Wikicytaty – Polska wersja serwisu Wikiquote, siostrzanego projektu Wikipedii, który działa jako jedno z przedsięwzięć Fundacji Wikimedia. Angielska wersja powstała 27 czerwca 2003, zaś polska 17 lipca 2004 roku. Wikicytaty są obecnie trzecią pod względem wielkości wersją językową – zawierają ponad 8,5 tysiąca artykułów ustępując tylko projektowi angielskiemu (ponad 17,7 tys. stron) i włoskiemu (ponad 9,7 tys. artykułów). W lipcu 2007 uruchomiono czterdziestą wersję językową. Projekt zawiera tworzoną w trybie wiki bazę cytatów, które są indeksowane tematycznie oraz osobowo.

Wikisłownik – Projekt Fundacji Wikimedia, którego założeniem jest stworzenie wolnego słownika w każdym języku opartego na mechanizmie wiki (zawierającego m.in. synonimy czy tłumaczenia). Jest to słownik uniwersalny, pełniący jednocześnie rolę słownika ogólnego dla danego języka jak i słownika dla tłumaczy, a także pełni rolę słownika etymologicznego, słów bliskoznacznych i ortograficznego. Angielska wersja Wikisłownika została uruchomiona 12 grudnia 2002 roku po propozycji złożonej przez Daniela Alstona. 22 marca 2004 otwarto dwie nowe wersje Wikisłowników, w językach francuskim i polskim. Aktualnie polski Wikisłownik zawiera ponad 130 000 osobnych wpisów słownikowych, zaś największy jest francuski, zawierający blisko 1,5 miliona wpisów.

Wikibooks – Kolejny z projektów Fundacji Wikimedia, uruchomiony 10 lipca 2003 r. Jest to projekt siostrzany Wikipedii, który ma na celu poszerzanie i rozpowszechnianie darmowych, otwartych do edycji materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki szkolne, akademickie, poradniki, instrukcje obsługi oraz im podobne. Polska wersja Wikibooks została uruchomiona 24 stycznia 2004 jako część anglojęzycznych Wikibooks. 25 lipca 2004 uruchomione zostało osobne wiki dla polskiego projektu. Aktualnie serwis zawiera ponad 4 700 „modułów” (styczeń 2010) – tzn. rozdziałów, spisów treści i tym podobnych stron. Na angielskich Wikibooks jest już ponad 38 000 modułów.

Wikinews Wolnodostępny serwis informacyjny oparty na technologii Wiki, który powstał w listopadzie 2004. Wikinews jest projektem Fundacji Wikimedia i działa w oparciu o oprogramowanie MediaWiki. Wikinews jest jedynym projektem Wikimedia opartym na licencji CC-BY. Wersja polskojęzyczna projektu powstała w lutym 2005. Obecnie posiada ponad 25000 artykułów.

WikiźródłaKolejny projekt siostrzany Wikipedii, który zawiera zbiór tekstów źródłowych udostępnionych na wolnych licencjach lub znajdujących się w domenie publicznej. Zawiera utwory literackie, dokumenty historyczne, kod źródłowy programów na wolnych licencjach oraz teksty współczesnych dokumentów urzędowych. Projekt rozpoczął działalność 24 listopada 2003. Polskojęzyczna wersja projektu zawiera blisko 14 000 tekstów. Projekt Fundacji Wikimedia.

Wikispecies – Kolejny projekt Fundacji Wikimedia, będący wielojęzycznym katalogiem gatunków biologicznych. Katalog jest oparty na ścisłej, łacińskiej terminologii i systematyce gatunków. Zawiera krótkie opisy gatunków w kilku językach oraz ich zdjęcia. Podobnie jak Wikimedia Commons ma charakter wielojęzyczny, bez określonego języka wiodącego. Posiada opisy ponad 221 000 gatunków. Od 2009 roku współpracuje z recenzowanym czasopismem naukowym ZooKeys.

Wikiversity – Projekt Fundacji Wikimedia, który wydzielił się w 2005 r. z Wikibooks. Obecnie Wikiversity działa w jedenastu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, greckim, japońskim, portugalskim, czeskim, fińskim oraz rosyjskim. Wikiversity jest agregatorem treści z pozostałych projektów Wikimedia tworząc na ich bazie gotowe do użycia w szkołach i na uczelniach zestawy materiałów edukacyjnych, od podręczników przez ćwiczenia po scenariusze lekcji i wskazówki dydaktyczne dla nauczycieli. Anglojęzyczna wersja Wikiversity zawiera ponad 14 000 zbiorów materiałów edukacyjnych.

Biuletyn EBIB – czasopismo open accessCzasopismo on-line, przeznaczone dla bibliotekarzy, specjalistów informacji oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką bibliotekarskiej profesji. Czasopismo udostępnia wszystkie swoje artykuły zgodnie z ideą open access, na otwartej platformie Open Journal System tzn. bez restrykcji i opłat na licencji CC Uznanie autorstwa. Wydawane jest Stowarzyszenie EBIB.

Wydawnictwa EBIB – materiały konferencyjne i wydawnictwa zwarte wydawane w nowym modelu open access.

Serwis Open Access –Serwis informacyjny Stowarzyszenia EBIB o open access prowadzony jest w ramach portalu EBIB. Gromadzi najważniejsze informacje o rozwoju ruchu otwartej nauki, blogi, deklaracje, wyszukiwarki zasobów, czasopisma oraz linki do repozytoriów Open Access.

Międzynarodowe Konferencje „Open Access w Polsce” Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu wspólnie ze Stowarzyszeniem EBIB zorganizowała 3 konferencje naukowe, które promowały w Polsce idee otwartości w nauce: pierwszą w 2007 roku, drugą w 2010 roku a trzecią w 2012.

Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne – projekt Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) przygotowanych przez pracowników, doktorantów i studentów tej uczelni. Pomysłodawcą, twórcą i administratorem samego serwisu jest Centrum e-Learningu AGH. Zasoby OpenAGH są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska. Serwis jest dostępny w wersji beta, dlatego w niektórych przypadkach można spotkać jeszcze zapis o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich.

Akademia Orangeto program grantowy skierowany do organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury. Jego celem jest promowanie nowoczesnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. W dwóch edycjach Akademii Orange zrealizowano 80 projektów, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcały młodych ludzi do działania i zdobywania wiedzy. Dzieci i młodzież tworzyły muzykę w oparciu o techniki cyfrowe, przygotowywały gry edukacyjne, interaktywne mapy regionów, wideo dokumentacje, przeprowadzały eksperymenty artystyczne, zapoznawały się z innymi kulturami. Wszystkie materiały wytworzone w ramach projektów Akademii Orange są dostępne na licencji Creative Commons 3.0.

Wolni Pisarze, Wolne PisarkiAkcja społeczna Fundacji Liternet ma na celu zachęcenie społeczeństwa do czytania w internecie utworów dostępnych w domenie publicznej. Akcja Liternetu jest odpowiedzią na działania wydawnictw, które czerpią zyski ze sprzedaży książek, które są własnością publiczną i powinny być udostępnione za darmo. Cała akcja jest prowadzona na Facebooku. Raz w tygodniu wybierany jest inny pisarz z domeny publicznej, którego postać jest jednocześnie profilem strony. Grafik przygotowuje portret pisarza, który daleko odbiega od czasów, w których żył.

Wolne i Otwarte Oprogramowanie w Szkole (WIOO w szkole) – projekt FWiOO, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu bez względu na płeć i miejsce zamieszkania dzieci i młodzieży oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez aktywizację uczniów, nauczycieli i szkół do realizacji projektu, co przyczyni się do wyrównania szans uczniów mniej zdolnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów wiejskomiejskich w starcie w dorosłe życie zawodowe i w przyszłym procesie kształcenia. W ramach projektu odbywają się szkolenia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zainteresowanych przeprowadzeniem spotkań, zachęcających do korzystania z wolnego i otwartego oprogramowania (min. Linux, OpenOffice, Firefox, Thunderbird, inne).

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji (SWOI) – projekt FWiOO zakłada opracowanie wzorcowych metod i narzędzi wczesnego formowania kompetencji informatyczno-technicznych w oświacie, wspieranej aktywnymi formami samokształcenia uczniów. Działania projektu mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności pracy zespołowej nad projektowaniem, tworzeniem i opisywaniem efektywnych implementacji programistycznych, elektronicznych i mechatronicznych jak też wyrobienie nawyku systematycznego dokumentowania osobistego rozwoju i dorobku w postaci e-portfolio, które w przyszłości służyć może jako dowód posiadania umiejętności istotnych dla gospodarki.

Platforma współpracy Spinaczinternetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji rozwijana przez FWiOO. Celem projektu jest upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach w zakresie wolnego i otwartego oprogramowania, powstających w środowisku akademickim i intensyfikowanie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym. Nieodłącznym elementem celu projektu jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania. Projekt jest adresowany w głównej mierze do przedsiębiorców, uczelni wyższych, jednostek naukowo badawczych, pracowników naukowych i pojedynczych twórców oraz instytucji otoczenia biznesu mających swoje siedziby na terenie całego kraju.


Prawidłowe Przetargi Publiczne IT (PPPIT)
projekt FWiOO obejmuje szereg działań o charakterze: edukacyjnym – cykl szkoleń dla pracowników instytucji publicznych; badawczym – ogólnopolskie badania na temat wykorzystywanego oprogramowania w urzędach administracji publicznej; informacyjnym – publikacja wydawnictw na temat prawnych i technologicznych aspektów zamówień publicznych na narzędzia informatyczne. W ramach projektu uruchomiony został serwis www.pppit.org.pl, którego celem jest zgromadzenie i udostępnienie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania przetargów na narzędzia informatyczne, wraz z podstawami prawnymi.

OtwartaZacheta.pl – portal prezentujący zasoby Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, takie jak dzieła z kolekcji, materiały edukacyjne, dokumentacje wystaw i wernisaży, wybrane teksty z katalogów i gazet towarzyszących wystawom, a także filmom.

Otwarte Zasoby Edukacyjne UMK – jest to portal udostępniający wszystkim wykłady, kursy e-learnigowe, webinaria, debaty, jakie odbyły się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Platforma Czasopism Otwartych UMK – ponad 40 tytułów czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w modelu open access na dedykowanej platformie Open Journal Systems.