plen

Nasza misja

Misją Koalicji Otwartej Edukacji jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi.
Koalicja Otwartej Edukacji to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Wierzymy, że wiedza to dobro publiczne i wszyscy powinni móc swobodnie z niej korzystać.

Otwartość oznacza wolność:

  • Poznawania i przechowywania dzieła
  • Kopiowania i odtwarzania
  • Przetwarzania, modyfikowania i remiksowania
  • Udostępniania kopii i dzieł pochodnych

Otwarte zasoby edukacyjne to treści z szeroko pojętego obszaru edukacji, nauki i kultury, udostępniane w sposób gwarantujący wszystkim swobodny i bezpłatny dostęp i prawo kopiowania, ponownego wykorzystania: przetwarzania, modyfikowania i remiksowania w dowolnym celu.

Edukacja oparta o otwarte zasoby wyrównuje szanse w uczeniu się przez całe życie, demokratyzuje wiedzę, ułatwia jej upowszechnianie i rozwijanie; buduje społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny, a równocześnie ułatwia korzystanie z różnorodnych zasobów – finansowych, technicznych, ludzkich.