plen

W związku z silną krytyką komponentu e-podręcznik do kształcenia ogólnego w programie „Cyfrowa Szkoła”, 3 sierpnia Fundacja Nowoczesna Polska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej publicznego wsparcia finansowego dla wydawnictw edukacyjnych. Wydawcy obawiają się ograniczenia zysków jakie obecnie czerpią z dystrybucji podręczników szkolnych. Z odpowiedzi ministerialnej wynika, że w okresie 3 lat (2009-2011) wydawcy otrzymali ponad 42 mln zł ze środków […]

Read More

Na początku czerwca br.  za sprawą największych edukacyjnych wydawców z Polskiej Izby Książki do José Manuela Barrosa, przewodniczącego Komisji Europejskiej, został wysłany list będący protestem przeciwko wprowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej e-podręczników na polską scenę edukacyjną w ramach programu Cyfrowa Szkoła. W liście o KE wydawcy argumentują, że MEN narusza zasady uczciwej konkurencji. Poza listem wydawcy zbojkotowali konkurs na partnerów w programie Cyfrowa Szkoła. Atak wydawców na e-podręcznik […]

Read More

W portalu edunews.pl Marcin Polak opublikował dziś ciekawą opinię na temat kondycji i przyszłości polskiej szkoły. Redaktor stawia pytanie Czy nie za wolno i nie za rzadko „reformujemy“ szkolnictwo? Czy reforma szkoły nie powinna być procesem permanentnym i wielowątkowym? Na poparcie przytacza przykład niedawnej reformy podstawy programowej, trwającej ponad 10 lat. W tym czasie przeprowadzono tylko częściową przebudowę systemu, która nadal nie rozwiązuje większości problemów w polskiej szkole. Szybkość zmian zachodzących w systemie edukacji […]

Read More