plen

10 rocznica przyjęcia terminu Otwarte Zasoby Edukacyjne, refleksja nad definicją i stanem OZE na świecie, prace nad tekstem Deklaracji Paryskiej, prezentacje projektów i modeli otwartego publikowania, panele i dyskusje, w których łącznie wzięło udział około 400 osób, obecność przedstawicieli rządów różnych krajów – to wszystko składa się na dynamiczny obraz trzydniowego Światowego Kongresu Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO, który zakończył się w piątek w Paryżu. Podczas kongresu odbył się […]

Read More

Za 2 dni w Paryżu odbędzie się światowy Kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych organizowany przez UNESCO, podczas którego Koalicja i organizacje członkowskie zapraszają na panel dotyczący OZE  w Polsce. W sesji „Open Education in Poland: State of Play” wiceminister Administracji i Cyfryzacji Igor Ostrowski zaprezentuje program Cyfrowa Szkoła oraz koncepcję otwartych, cyfrowych podręczników. Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe, Creative Commons Polska) przedstawi model wolnego licencjonowania w Cyfrowej Szkole. […]

Read More

W siedzibie głównej UNESCO w Paryżu w dniach 20-22 czerwca będziemy mogli posłuchać i aktywnie uczestniczyć w Światowym Kongresie poświęconym Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Zdaniem organizatorów Kongresu – UNESCO, Commonwealth of Learning (COL) oraz William and Flora Hewlett Foundation – świadomość korzyści z rozwijania OZE na poziomie krajowym i międzynarodowym jest wciąż bardzo ograniczona. Choć otwarte treści edukacyjne powstają dynamicznie w wielu krajach świata, to ich rozwój […]

Read More

O nowym Przewodniku po Otwartych Zasobach Edukacyjnych wydanym przez Commonwealth of Learning i UNESCO  już wiecie. Pisaliśmy o nim niespełna miesiąc temu. W naszym odczuciu ta publikacja jest bardzo wartościowym źródłem informacji o otwartych zasobach edukacyjnych i wolnym licencjonowaniu, która w systematyczny sposób porządkuje informacje i odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania. Dlatego dzięki wsparciu Koalicji, Podręcznik został przetłumaczony na język polski.

Read More

Nowy tydzień i kolejna publikacja UNESCO OER Community. Tym razem możemy dowiedzieć się, jak kształtuje się ruch OER w kontekście światowym. Społeczność UNESCO opracowała raport Access to Open Educational Resources będący kompilacją wyników dyskusji prowadzonych na początku tego roku (Luty/Marzec) przez członków Społeczności. Przedmiotem dyskusji były m.in. różne bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do otwartych zasobów edukacyjnych ze względu na różnice w narodowych systemach prawnych. […]

Read More

Ostatnio UNESCO działa prężnie w kierunku promowania i kształcenia w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych. W zeszłym tygodniu pisaliśmy o nowej publikacji UNESCO – Open Educational Resources: Conversations in Cyberspace, która przedstawia ideę i dokumentuje etapy rozwoju poszczególnych projektów OER. Tym razem Organizacja zaproponowała UNESCO OER Toolkit, przewodnik, który w praktyczny i rzeczowy sposób tłumaczy, jak uruchomić projekt OER, jak wdrożyć OER we własnej instytucji, gdzie i jak […]

Read More

UNESCO opublikowała pierwszą publikację na licencji CC, która łączy podstawowe artykuły oraz raporty na temat działań w kierunku rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych z pierwszych trzech lat działania społeczności OER UNESCO. Książkę można pobrać w PDF lub kupić w wersji drukowanej. Open Educational Resources: Conversations in Cyberspace przedstawia ogólną charakterystykę początkowych etapów rozwoju OER. Opisuje i dokumentuje debatę pomiędzy liderami pierwszych projektów otwartych zasobów […]

Read More

Na konferencji Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości zorganizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO w Sali Kolumnowej Sejmu 17 czerwca 2009 wystąpiło kilku przedstawicieli członków Koalicji Otwartej Edukacji. Zapraszamy do obejrzenia referatów  Marka Niezgódki (ICM UW), Alka Tarkowskiego (ICM UW) i Jarosława Lipszyca (Fundacja Nowoczesna Polska). Przepraszamy za niską jakość nagrania, pierwsze dwa wystąpienia zostały niestety zarejestrowane bez kilku początkowych zdań.

Read More