plen

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza na bezpłatne szkolenia Otwórz się! z zakresu stosowania wolnych licencji i  tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych. Ich program jest tworzony z myślą o przedstawicielach instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Zapisy trwają do 31 marca.

Read More

Magda Gutowska z Biblioteki Pedagogicznej w Pile i uczestniczka szkolenia Koalicji w Toruniu, zorganizowała dla nauczycieli bibliotekarzy z regionu pilskiego konferencję metodyczną pt. „Domena publiczna. Jak korzystać z dzieł bez ograniczeń?” 6 października 20 bibliotekarzy spotkało się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, aby posłuchać czym jest domena publiczna i jak wykorzystywać jej zasoby w procesie dydaktycznym.

Read More

W dniach 29.09-1.10 przeprowadziliśmy w Koalicji szkolenie na temat szeroko pojętej wolnej kultury, prawa autorskiego i wolnego licencjonowania. Szkolenie było adresowane do pracowników instytucji edukacyjnych, urzędników oraz dziennikarzy edukacyjnych, którzy są zainteresowani i chcą szerzyć w swoich instytucjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych oraz wdrażać otwarte modele w projektach instytucjonalnych.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza pracowników instytucji edukacyjnych, urzędników oraz dziennikarzy edukacyjnych na szkolenie na temat wolnej kultury, prawa autorskiego i wolnego licencjonowania. Poszukujemy osób, które chcą szerzyć i wdrażać w projektach oraz  instytucjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych, naukowych i kultury. Oferujemy 3-dniowe kompleksowe szkolenie oraz stałe wsparcie po jego zakończeniu, które jest niezbędne, by idee otwartości wpisały się w struktury instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki edukacyjnej […]

Read More

Zamieszczamy scenariusz zajęć dotyczących otwartości w sieci dla dzieci w wieku 12-15 lat, który Fundacja Nowoczesna Polska realizowała w ramach „Wolnych okładek” Akademii Orange. Scenariusz opracowała Kasia Sawko. Może komuś z Was się przyda :-) Scenariusz w ODT i PDF na licencji CC BY-SA.

Read More

Od czwartku jesteśmy w Toruniu na szkoleniu openerów otwartej edukacji, nauki i kultury. Po czwartkowym nieformalnym spotkaniu w studenckim Widelcu, wprowadziliśmy się w nastrój sprzyjający intensywnej pracy twórczej :-) Jesteśmy już po serii prezentacji Pecha Kucha, wykładzie z prawa autorskiego i po pierwszej części sesji projektowej. 15 działaczy z całej Polski uczestniczy właśnie w warsztacie dotyczącym wolnego licencjonowania prowadzonym przez Justynę Hofmokl i Kamila Śliwowskiego. Za chwilę wchodzi Jarosław Lipszyc z sesją […]

Read More

Zakończyliśmy rekrutację na szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w szkoleniach i zostania trenerem KOED-u. Przeanalizowaliśmy wszystkie zgłoszenia i spośród 72. wybraliśmy 15. osób.

Read More

Udostępniamy materiały ze szkolenia Koalicji na temat dostępności materiałów elektronicznych, które odbyło się 3 czerwca w Fundacji Nowoczesna Polska. Szkolenie prowadził Jacek Zadrożny i Piotr Witek z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego (członka KOED). Raz jeszcze bardzo dziękujemy za świetne szkolenie, ciekawe ćwiczenia otwierające oczy oraz masę zagadnień do przemyślenia i refleksji nad własną praktyką :-) Było to bardzo pouczające dla nas doświadczenie.

Read More

Zgodnie z założeniami Deklaracji Kapsztadzkiej, otwartość nie ogranicza się do kwestii prawnej – to także otwartość techniczna – otwarte formaty, treści dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz cyfrowo wykluczonych. Stąd aby w ramach Koalicji publikować zasoby otwarte na każdym z poziomów członkowie Koalicji Otwartej Edukacji będą się edukować. 3 czerwca mamy szkolenie z dostępności zasobów.

Read More

Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że kultura, nauka i edukacja są podstawowymi czynnikami rozwoju naszego kraju, to… Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie dla przyszłych animatorów. Poszukujemy osób, które chcą szerzyć i wdrażać w projektach oraz organizacjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych, naukowych i kultury. Oferujemy […]

Read More