plen

Dla wszystkich którzy nie mogli wziąć udziały III Międzynarodowej Konferencja CopyCamp 2014″Społeczne aspekty prawa autorskiego’” lub wybrali inną ścieżkę tematyczną, opuścili któreś wystąpienie zajęci pasjonującą dyskusją w kuluarach Fundacja Nowoczesna Polska opublikowała nagrania z wystąpień. Spis nagrań dostępny na stronie http://copycamp.pl/info/copycamp-2014-nagrania-wystapien/. Materiały dostępne na licencji Creative Commons BY-SA.

Read More