plen

W dniu 21 czerwca MKiDN przekazało bibliotekom swoje rekomendacje (PDF) dotyczące przekazywania metadanych do Europeany, w których mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero zostały uznane jako niezgodne z prawem. Koalicja oraz Centrum Cyfrowe przesłało do MKiDN swoje stanowiska w których jednoznacznie uważamy, że tworzenie metadanych nie jest aktem twórczym, tylko odtwórczym i postulowaliśmy, żeby Ministerstwo rekomendowało przekazywanie pełnych metadanych przez polskie instytucje kultury do Europeany.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji zrzeszająca różne instytucje dążące do jednego celu – jak najszerszego udostępnienia zasobów edukacyjnych pragnie zając stanowisko wobec rekomendacji MKiDN (PDF) przekazanych 21 czerwca 2012 r. instytucjom zainteresowanym, a związanych z przekazywaniem metadanych do Europeany. W dokumencie uznaje się za niezgodne z polskim prawem mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero (dalej: CC0).

Read More

Na blogu Zespołu Bibliotek Cyfrowych pojawił się ciekawy wpis przedstawiający jak wygląda opisywanie zasobów z Domeny publicznej i udostępnionych na otwartych zasadach w katalogach polskich bibliotek cyfrowych, których bazy współtworzą serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych. Ze statystyk wygenerowanych dla prawie pół miliona obiektów cyfrowych dostępnych w FBC w dniu 16 lutego 2011 r. wynika, że do 89% obiektów cyfrowych nie zostały dodane wprost zasady ich wykorzystywania.

Read More