plen

Znaczenie otwartości danych badawczych ciągle wzrasta. Komisja Europejska wspiera rozwój infrastruktury umożliwiającej deponowanie zbiorów danych i realizuje pilotaż dotyczący otwartych danych badawczych w programie Horyzont 2020. Mając to na uwadze Platforma Otwartej Nauki ICM UW zaprasza na międzynarodową konferencję „Open Research Data: Implications for Science and Society„, która odbędzie się 28-29 maja 2015 roku w Warszawie. W konferencji weźmie udział wielu europejskich specjalistów zaangażowanych […]

Read More

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wprowadziło politykę otwartości (otwarty mandat), która zobowiązuje pracowników do udostępniania publikacji naukowych w otwartym dostępie.  Polityka została włączona do działalności Centrum na mocy zarządzenia Dyrektora ICM UW prof. Marka Niezgódkę. Zarządzenie obejmuje publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych. 

Read More

Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki to kolejna propozycja od ICM UW na obchody Tygodnia Otwartej Nauki. Pomocnik to interaktywne narzędzie, które pozwala uzyskać rekomendacje dotyczące prawnych aspektów wdrażania otwartego dostępu.   Pomocnik jest adresowany do autorów, wydawców, jednostek naukowych oraz instytucji finansujących badania. Zawiera wskazówki i porady prawne pomagające usuwać ograniczenia prawne stojące na drodze do udostępniania publikacji naukowych w sposób otwarty dla wszystkich 4 powyższych […]

Read More

Do katalogu z publikacjami na temat otwartości należy dodać najnowszą pozycję wydaną przez ICM UW – Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza. Jest kompleksowym opracowaniem stanu otwartości w polskiej nauce. W raporcie autorzy zaprezentowali kontekst instytucjonalny otwartej nauki, aspekty prawne i społeczne, istniejącą infrastrukturę oraz nowe formy otwartej nauki. Rozdziały poświęcone tym zagadnieniom to rzetelna diagnoza kondycji otwierania dostępu do publikacji naukowych przez polskich naukowców i instytucje. Coraz więcej […]

Read More

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego – ICM UW uruchomiło nowe repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym będą udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. To pierwsze w Polsce naukowe repozytorium otwarte dla naukowców ze wszystkich instytucji naukowych i badawczych w Polsce. […]

Read More

Jeszcze przed oficjalnym Tygodniem Open Access (19-23 października) mamy okazję wziąć udział w seminarium „Otwartość w nauce – Open Access i inne modele”. Spotkanie jest organizowane przez Polską Akademię Nauk i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW 15 października (11:00-16:00) w Pałacu Staszica w Warszawie. Organizatorzy seminarium podkreślają, że otwartość w nauce jest niezbędnym warunkiem budowania zaufania społecznego do nauki i uczonych oraz zdobycia poparcia społecznego dla starań o wzrost jej […]

Read More