plen

domenapubliczna.org

Z dniem 1 stycznia nierozerwalnie od lat łączy się nie tylko lista noworocznych postanowień, ale także, a może przede wszystkim, lista osób, których twórczość staje się wolna i powszechnie dostępna. 1 stycznia to dzień, w którym wygasają prawa autorskie majątkowe do kolejnych utworów. W praktyce oznacza to, że można z nich swobodnie korzystać w takim sposób w jaki tylko sobie wymarzymy! W przeciwieństwie do (niektórych) noworocznych obietnic, fakt, że twórczość znanych malarzy, pisarzy, naukowców, architektów czy filozofów […]

Read More

Na początku każdego roku na całym świecie otwiera się dostęp do nowych zasobów, które przestały podlegać ograniczeniom prawa autorskiego i przeszły do domeny publicznej. Każdy może je swobodnie rozpowszechniać i wykorzystywać. Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza do udziału w tegorocznym Dniu Domeny Publicznej, wydarzeniu promującym ideę wolnego dostępu do kultury i ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa. Zapraszamy do warszawskiej Zachęty 17 stycznia na 17:00.

Read More

Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Domeny Publicznej w mediach ukazało się kilka ciekawych artykułów: Alek Tarkowski, Kultura 2.0: Spotkajmy się w Domenie Publicznej, Dwutygodnik, 73, 2012 Joyce uwolniony, czyli Dzień Domeny Publicznej, depesza PAP w Gazecie Wyborczej, 31 grudnia 2011 r. Makowski: domena publiczna naszym wspólnym dobrem, depesza PAP w Gazecie Wyborczej, 5 stycznia 2012 r. Wywiad z Jarosławem Lipszycem w Polskim […]

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny (NINA) jest operatorem Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ uchwalonym przez Radę Ministrów na lata 2011-2015. „Udostępnianie zdigitalizowanego materiału w domenie publicznej” jest jednym z kryteriów oceny wniosków w ramach programu. NINA opublikowała dokument, w którym prezentuje własne rozumienie tego kryterium.

Read More

1 stycznia 2012 zasoby Domeny publicznej powiększyły się o prace 4 wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego: Stefana Dziewulskiego (1876-1941); Stanisława Głąbińskiego (1862-1941); Adama Heydela (1893-1941) i Ludwika Krzywickiego (1859-1941). W związku z przygotowaniami do tegorocznych obchodów Dnia Domeny Publicznej krakowscy bibliotekarz skupieni wokół Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Biblioteka Główna AGH) zdecydowali, że do biblioteki cyfrowej sporządzone zostaną kopie […]

Read More

Magda Gutowska z Biblioteki Pedagogicznej w Pile i uczestniczka szkolenia Koalicji w Toruniu, zorganizowała dla nauczycieli bibliotekarzy z regionu pilskiego konferencję metodyczną pt. „Domena publiczna. Jak korzystać z dzieł bez ograniczeń?” 6 października 20 bibliotekarzy spotkało się w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, aby posłuchać czym jest domena publiczna i jak wykorzystywać jej zasoby w procesie dydaktycznym.

Read More