plen

mwilk

Popular

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu członkiem KOED

Jesienią tego roku do KOED przystąpiła Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, która od lat buduje w Polsce otwarte zasoby i aktywnie działa na rzecz otwartej nauki. Zasoby cyfrowe udostępnia w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w Repozytorium UMK rUM@K. Biblioteka wspomaga także swoją uczelnię w budowaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) i otwartych czasopism UMK, organizuje Tydzień Otwartej nauki i międzynarodowe konferencje open access. Od roku 2012 Biblioteka jest także członkiem międzynarodowej […]

Od 1 stycznia Wincenty Witos, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Tytus Czyżewski w domenie publicznej

Co roku 1 stycznia otwierany jest dostęp do utworów, materiałów edukacyjnych, dzieł twórców, które przestały podlegać restrykcjom praw autorskich. W myśl obowiązującego w Polsce prawa, dzieła takie należą do domeny publicznej po upływie 70 lat po śmierci autora lub – w przypadku utworów anonimowych – od daty pierwszego rozpowszechnienia.

Konsultacje społeczne dotyczące reformy europejskiego prawa autorskiego w UE

5 grudnia Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje poświęcone regulacjom prawa autorskiego. Ich celem jest zbadanie konieczności reformy unijnych przepisów w tym zakresie. Wziąć udział w konsultacjach i wysłać własne opinie może każdy. Niestety, krótki termin (konsultacje potrwają do 5 lutego 2014 r.) z pewnością ograniczy ich zasięg. Koalicja Otwartej Edukacji pracuje nad własnym stanowiskiem. Wkrótce opublikujemy szablon odpowiedzi, który wykorzystać będzie można […]

Recent Posts

Otwartość w nauce, edukacji, kulturze (aktualności #7)

Masowe i otwarte kursy online w edukacji akademickiej MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education to raport opisujący historię i najważniejsze cechy masowych, otwartych kursów online, udostępnianych przez czołowe instytucje edukacyjne. Autorzy raportu przekonują, że fenomen popularności MOOC (Massive open online course) należy analizować w perspektywie idei otwartej edukacji. Lektura raportu pozwala także oszacować potencjalny wpływ otwartych masowych kursów online na edukację […]

Otwartość w nauce, edukacji, kulturze (aktualności #6)

CC BY podstawą otwartego dostępu John Wilbanks w Nature krytykuje wydawców i autorów stosujących restrykcyjne zasady publikowania w trybie open access. Jego zdaniem jedynie wolna licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa w pełni odpowiada idei otwartego dostępu. Warto zapoznać się z całym numerem Nature, poświęconym przyszłości publikowania naukowego.

Otwartość w nauce, edukacji, kulturze (aktualności #5)

Przewodnik po otwartej edukacji od Software and Information Industry Association Eksperci z waszyngtońskiego Software and Information Industry Association przygotowali przewodnik Guide to Open Educational Resources [PDF], w którym przedstawiają podstawy systemu otwartej edukacji, zwracając przy okazji uwagę m.in. na koszty wdrażania otwartych zasobów edukacyjnych w pracę szkoły oraz modele biznesowe, które mogą być wykorzystane przez wydawców edukacyjnych tworzących OZE na potrzeby szkół.

Otwartość w nauce, edukacji, kulturze (aktualności #4)

Naukowcy stają po stronie studentów w kontrowersji wobec kopiowania podręczników W Indiach nauczyciele akademiccy stają po stronie studentów w sporze na temat prawa do kopiowania podręczników. Globalni wydawcy – Cambridge University Press (CUP), Oxford University Press i Taylor & Francis wystąpili do sądu przeciwko Delhi University (DU), oskarżając uczelnię o tolerowanie łamania praw autorskich przez działające przy uniwersytecie punkty ksero.

Otwartość w nauce, edukacji, kulturze (aktualności #3)

DOAJ w nowej wersji Jak informuje Creative Commons Polska, Directory of Open Access Journals (DOAJ) uruchomiło nową wersję katalogu czasopism publikowanych w trybie otwartego dostępu. Dodatkowo, dzięku analizie Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) poznać możemy statystyki użycia licencji CC-BY dla publikowanych przez te czasopisma artykułów.

Otwartość w nauce, edukacji, kulturze (aktualności #2)

USA przygotowuje się do otwarcia dostępu do artykułów naukowych Jak informuje serwis PrawoKultury.pl, pod obrady Amerykańskiej Izby Reprezentantów oraz Senatu trafił projekt ustawy gwarantującej dostęp do wyników badań naukowych sponsorowanych przez państwo. To dobra wiadomość nie tylko dla Amerykanów, ale dla wszystkich internautów, bo jeśli ustawa wejdzie w życie, wyniki badań będą publikowane online.

Otwartość w nauce, edukacji, kulturze (aktualności #1)

Wolna licencja w Cambridge University Press Dzięki niedawnej decyzji wydawnictwa Cambridge University Press można legalnie tłumaczyć i rozpowszechniać przynajmniej niektóre artykuły naukowe z wydawanych tam czasopism publikowanych w otwartym dostępie. Autorom umożliwiono skorzystanie z wolnej licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa. Więcej informacji znaleźć można na stronach wydawnictwa. Warto pamiętać także, że do początku marca treść wszystkich czasopism Cambridge University Press z 2012 roku […]